કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : કરજણ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ વાયરમેન, ગાર્ડનર, પ્લમ્બર અને અન્ય જગ્યાઓ એપ્રેન્ટીસથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે.

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલકરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022
પોસ્ટ નામએપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022
કુલ જગ્યા
સ્થળકરજણ, વડોદરા
અરજી શરૂ તારીખ18-01-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ25-01-2023
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023
કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

આ પણ જુઓ : ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023

કરજણ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકામાં હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર, કોપા, વાયરમેન અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહેરાત વાંચ્યા બાદ છેલ્લી તારીખ સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023

નગરપાલિકા ભરતી 2023

જે મિત્રો નગરપાલિકા ભરતી 2023ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, સ્ટાઇપેંડ, અરજી પ્રક્રિયા વગેરે માહિતી નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : CRPF ભરતી 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત

ક્રમટ્રેડનું નામલાયકાત
1હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. એચ.એસ.આઈ. પાસ
2કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (કોપા)ધો. 12 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. કોપા પાસ
3વાયરમેનધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. પાસ
4ડ્રાયવર-મીકેનીક (ડીઝલ)ધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. પાસ
(એલ.એમ.વી. / હેવી લાયસન્સ)
5સર્વેયરધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. પાસ
6બેંક ઓફીસ આસીસ્ટન્ટધો. 12 પાસ + ગ્રેજ્યુએટ (BA/B.Com) પાસ
7ગાર્ડનરધો. 8 પાસ
8પ્લમ્બરધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. પાસ
9પમ્પ ઓપરેટર-મીકેનીકધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. પાસ
10એકાઉન્ટ આસીસ્ટન્ટધો. 12 પાસ + B.Com પાસ, કોમ્પ્યુટર તથા ટેલીના જાણકાર
11ઈલેક્ટ્રીશીયનધો. 10 પાસ + આઈ.ટી.આઈ. પાસ

આ પણ જુઓ : જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 6 પ્રવેશ 2023

વય મર્યાદા

  • 18 થી 35 વર્ષ સુધી

સ્ટાઇપેંડ (પગાર ધોરણ)

  • સરકારશ્રીના એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઇપેંડ ચૂકવવામાં આવશે.

આ પણ જુઓ : સુરત TRB ભરતી 2023

નોંધ :

એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે.

ઉમેદવારે આગાઉ એપ્રેન્ટીસ કરેલ ન હોવી જોઈએ.

આખરી નિર્ણય આ અંગેની નિયુક્ત થયેલ સમિતિનો રહેશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમથી પ્રાપ્ત થયેલ છે. અમારો મુખ્ય હેતુ આપના સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે તેથી ભરતીની માહિતીની ખરાઈ કરી પછી જ અરજી કરો.

આ પણ જુઓ : ધોરણ 10 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

અરજદારે એપ્રેન્ટીસ તરીકે અરજી કરતા પહેલા https://www.apprenticeshipindia.gov.in પોર્ટલ ઉપર એપ્રેન્ટીસ તરીકે ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવી જનરેટ થયેલ રજીસ્ટ્રેશન નંબર અરજીપત્રકમાં દર્શાવવાનો રહેશે.

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ છેલ્લી તારીખ સુધીમાં સ્વહસ્તાક્ષરે લેખિત અરજી આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા આપેલ સરનામાં પર (કવર પર ટ્રેડનું નામ એપ્રેન્ટીસીપ યોજના લખવી) મોકલી આપવાની રહેશે. સમયમર્યાદા બાદ આવેલ અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહી.

સરનામું
મુખ્ય અધિકારી શ્રી,
કરજણ નગરપાલિકા,
નવાબજાર,
કરજણ,
જી. વડોદરા

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કરવાની તારીખ કઈ છે?

અરજી શરૂ તારીખ : 18-01-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ : 25-01-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
રજીસ્ટ્રેશન કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

1 thought on “કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023”

Leave a Comment