અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat High Court Peon Call Letter 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા કોલ લેટર 2023

Gujarat High Court Peon Call Letter 2023

Gujarat High Court Peon Call Letter 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4) (જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિતનો સમાવેશ થાય છે)ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરી હતી જેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના શરૂ થઇ ગયા છે. પરીક્ષા તારીખ 09-07-2023. Gujarat High … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ