અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

પશ્ચિમ રેલવે ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે ભરતી, 3624 જગ્યાઓ

પશ્ચિમ રેલવે ભરતી 2023

પશ્ચિમ રેલવે ભરતી 2023: પશ્ચિમ રેલવે વર્ષ 2023-2024 માટે પશ્ચિમ રેલવેઝના અધિકાર ક્ષેત્ર હેઠળના વિવિધ ડિવિઝનો, વર્કશોપ્સ અને યુનિટોમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ, 1961 હેઠળ નિર્ધારિત ટ્રેડમાં તાલીમ માટે સૂચિત 3624 સ્લોટ સામે એપ્રેન્ટીસ તરીકે કામ કરવા જોડાવવામાં રસ ધરવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. પશ્ચિમ રેલવે ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ પશ્ચિમ રેલવે ભરતી 2023પશ્ચિમ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ