અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: 8 પાસ અને અન્ય લાયકાત

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના મેલેરીયા મુક્ત ગુજરાત 2023 અભિયાન અંતર્ગત વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ તથા પાણીજન્ય રોગ નિયંત્રણલક્ષી વિવિધ ક્ષેત્રીય કામગીરી માટે U-PHC ખાતે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે પબ્લિક હેલ્થ વર્કર(PHW) અને ફિલ્ડ વર્કર(પુરુષ) (FW) જગ્યા માટે સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. … Read more

IB ભરતી 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

IB ભરતી 2023

IB ભરતી 2023 : ઈન્ટેલીજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા સિક્યુરીટી આસિસ્ટન્ટ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS)ની 1675 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી 28 જાન્યુઆરી 2023 થી 17 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. IB ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ IB ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ સિક્યુરીટી આસિસ્ટન્ટ અને … Read more

ગુજરાત GDS ભરતી 2023: પોસ્ટ વિભાગમાં ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી, કુલ જગ્યા 40889

ગુજરાત GDS ભરતી 2023

ગુજરાત GDS ભરતી 2023: ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 2017 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તેમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. ગુજરાત GDS ભરતી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 17-21/2023-GDS પોસ્ટ ટાઈટલ India Post Vacancy 2023 પોસ્ટ નામ ગુજરાત … Read more

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: Gujarat GDS Bharti 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક અને અન્ય કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 2017 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 … Read more

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા: RMC MPHW ભરતી 2023

RMC MPHW ભરતી 2023

RMC MPHW ભરતી 2023 : ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરી આરોગ્ય સેવાનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળે આવેલ U-PHC (શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર)ની મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ) માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી સરકારશ્રીની 100% ગ્રાન્ટ આધારિત જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. RMC MPHW ભરતી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક … Read more

SSC MTS 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે MTS અને હવાલદારની ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

SSC MTS 2023

SSC MTS 2023: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા MTS (મલ્ટી-ટાસ્કિંગ(નોન-ટેકનીકલ) સ્ટાફ) અને હવાલદારની 11409 આશરે જગ્યાઓ માટે SSC MTS નોટિફિકેશન 2023 પ્રકાશિત કર્યું છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો SSC MTS 2023 નોટિફિકેશન વાંચો અને સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને SSC MTS ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો. SSC MTS 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ SSC MTS 2023 પોસ્ટ નામ SSC … Read more

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, ITI પાસ અને અન્ય લાયકાત

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023 : પાદરા નગરપાલિકા, પાદરમાં એપ્રેન્ટીશીપ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર વિવિધ એપ્રેન્ટીસોની ભરતી યોજનાર હોય, જેના અનુસંધાને આઈ.ટી.આઈ. પાદરા (મહુવડ) તથા પાદરા નગરપાલિકાના સંયુક્ત ભરતીમેળાનું આયોજન આપેલ સરનામે કરવામાં આવેલ છે. પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 કુલ જગ્યા 21 સ્થળ પાદરા … Read more

EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતી 2023: ઈન્ટરવ્યુ દ્વારા ભરતી

EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતી 2023

EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતી 2023 : ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિચર્સ ઇન્સ્ટીટયુટ ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસીસ કે જે ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સી રૂપે પી.પી.પી. (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ હેઠળ, આરોગ્ય સજીવની અને ધન્વતરી રથ જેવી સેવામાં પૂર્ણ કાર્યરત છે, હાલમાં ધન્વન્તરી આરોગ્ય રથ માટે પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર, મેડિકલ ઓફિસર, પેરામેડિક, લેબ ટેકનિશિયન જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં … Read more

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : કરજણ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ વાયરમેન, ગાર્ડનર, પ્લમ્બર અને અન્ય જગ્યાઓ એપ્રેન્ટીસથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 કુલ જગ્યા – સ્થળ કરજણ, વડોદરા અરજી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ