અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Khambhat Nagarpalika: ખંભાત નગરપાલિકા ભરતી 2023

ખંભાત નગરપાલિકા ભરતી 2023 | Khambhat Nagarpalika Bharti 2023

Khambhat Nagarpalika, ખંભાત નગરપાલિકા ભરતી 2023: ખંભાત નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, વાયરમેન, jcb ડ્રાઈવર અને અન્ય કુલ 54 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ખંભાત નગરપાલિકા ભરતી 2023 (Khambhat Nagarpalika) Khambhat Nagarpalika Bharti 2023 / Khambhat Nagarpalika Recruitment 2023 / ખંભાત નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ … Read more

IB Bharti 2023: IB ભરતી 2023,797 જગ્યાઓ માટે ભરતી

IB Bharti 2023

IB Bharti 2023, IB ભરતી 2023 : ઈન્ટેલીજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા જુનિયર ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર્સ (JIO), ગ્રેડ 2 ટેકનિકલની 797 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી 23 જૂન 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. IB ભરતી 2023 – IB Bharti 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ IB ભરતી 2023 / IB … Read more

GMRC Recruitment 2023: ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

GMRC Recruitment 2023

GMRC Recruitment 2023, Gujarat Metro Bharti 2023: ગુજરાત મેટ્રો ભરતી 2023, ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) દ્વારા 404 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. GMRC Recruitment 2023 સંસ્થાનું નામ ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ કુલ જગ્યાઓ 434 છેલ્લી તારીખ 09/06/2023 અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન સત્તાવાર … Read more

AMC Bharti 2023: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, 368 જગ્યાઓ

AMC Bharti 2023

AMC Bharti 2023: ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ (અમદાવાદ) ખાતે સ્ટાફનર્સ, મેડીકલ ઓફીસર, લેબ ટેકનીશીયન વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. AMC Bharti 2023 આપેલ વિવિધ કેડરની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કે નવી ઉભી થનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગી / પ્રતીક્ષા … Read more

Gujarat Rojgar Portal: અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2023, જીલ્લા મુજબ નોકરીની માહિતી

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2023

Gujarat Rojgar Portal, અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2023 : ભારત સરકાર અને ગજરાત સરકાર નાગરિકોની સુખાકારી માટે નવી નવી યોજનાઓ અને સેવાઓ બહાર પાડતી હોય છે. યુવાધન દેશની સમુદ્ધિ માટે પ્રથમ પગથિયું છે. યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડવાના વિવિધ વિભાગ અને કચેરી કાર્યરત છે. અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2023 : ગુજરાતમાં Gujarat Employment Services દ્વારા નોકરીદાતા અને નોકરી … Read more

Gujarat GDS Bharti 2023: ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક અને અન્ય કુલ 12828 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 110 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 12828 જગ્યાઓ … Read more

Indian Post GDS Recruitment: પોસ્ટ વિભાગમાં ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી, કુલ જગ્યા 12828

Indian Post GDS Recruitment 2023 | ગુજરાત GDS ભરતી 2023 | ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

Indian Post GDS Recruitment: ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 12828 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 110 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તેમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. Indian Post GDS Recruitment 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ India Post Vacancy 2023 પોસ્ટ નામ ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક … Read more

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2023

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2023

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2023 : એપ્રેન્ટીસ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં બુક બાઈન્ડર, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ બુક બાઈન્ડર, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય કુલ જગ્યા 10 નોકરી સ્થળ અમદાવાદ-ગુજરાત અરજી છેલ્લી તારીખ … Read more

BMC Recruitment: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (Bhavnagar Municipal Corporation) દ્વારા ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, લાઈવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર, સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર વગેરેની કુલ 65 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ojas વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, … Read more

SSA Gujarat Bharti 2023: સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત સીવીલ વર્કસ માટે ભરતી

SSA Gujarat Bharti 2023

SSA Gujarat Bharti 2023: સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત સીવીલ વર્કસ માટે રાજ્ય, જીલ્લા, તાલુકાકક્ષાએ 11 માસના કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાની રહેશે. સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત સીવીલ વર્કસ માટે ગુજરાત રાજ્યમાં રાજ્ય, જીલ્લા અને તાલુકાએ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે પસંગીયાદી તૈયાર કરવા માટે યોગ્ય લાયકાતો અને પુરતો અનુભવ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ