અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

SBI PO ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @sbi.co.in

SBI PO ભરતી 2022

SBI PO ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા SBI પ્રોબેશનરી ઓફિસર ભરતી 2022ની 1673 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્ર્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો અને ઓનલાઈન અરજી કરો. SBI PO ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ SBI PO ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ પ્રોબેશનરી ઓફિસર કુલ જગ્યા 1673 નોકરી સ્થળ ભારત બેંક નામ સ્ટેટ … Read more

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @sbi.co.in

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, SBI દ્વારા જુનિયર એસોસીએટ (કસ્ટમર સપોર્ટ અને સેલ્સ)ની 5008 જગ્યાઓ માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાતની 353 જગ્યાઓ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો અને ઓનલાઈન અરજી કરો. આલેખમાં ભરતી વિશેની તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવીએ. SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 જાહેરાત ક્રમાંક CRPD/CR/2022-23/15 પોસ્ટ ટાઈટલ SBI … Read more

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરવા @sbi.co.in

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા મેનેજર, સેન્ટ્રલ ઓપરેટર ટીમ વગેરેની 714 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે, લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને અરજી કરી શકશે. ઉમેદવારોએ ઓફિશિયલ નોટીફીકેશન વાંચી લેવી જેથી ફોર્મ ભરવામાં સરળતા રહે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022 જાહેરાત ક્રમાંક … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ