અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

IB ભરતી 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

IB ભરતી 2023

IB ભરતી 2023 : ઈન્ટેલીજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા સિક્યુરીટી આસિસ્ટન્ટ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS)ની 1675 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી 28 જાન્યુઆરી 2023 થી 17 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. IB ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ IB ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ સિક્યુરીટી આસિસ્ટન્ટ અને … Read more

VMC ભરતી 2023: 8 પાસ માટે ડ્રાઈવર ભરતી

VMC ભરતી 2023

VMC ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ઈમરજન્સી રીસ્પોન્સ સેન્ટર (ERC), વડોદરા માટે 11 માસના સંપૂર્ણપણે કરાર આધારિત “ડ્રાઈવર કમ ઓપરેટર”ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી માત્ર રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ / સ્પીડ પોસ્ટથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ VMC ડ્રાઈવર કમ ઓપરેટર … Read more

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: 8 પાસ અને અન્ય લાયકાત

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના મેલેરીયા મુક્ત ગુજરાત 2023 અભિયાન અંતર્ગત વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ તથા પાણીજન્ય રોગ નિયંત્રણલક્ષી વિવિધ ક્ષેત્રીય કામગીરી માટે U-PHC ખાતે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે પબ્લિક હેલ્થ વર્કર(PHW) અને ફિલ્ડ વર્કર(પુરુષ) (FW) જગ્યા માટે સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. … Read more

BMC Recruitment: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા હેડ ક્લાર્ક, ફાયરમેન, જુનીયર ક્લાર્ક, સ્ટાફ નર્સ, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર વગેરેની કુલ 149 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ojas વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ હેડ ક્લાર્ક, ફાયરમેન, … Read more

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: Gujarat GDS Bharti 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક અને અન્ય કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 2017 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 … Read more

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: રાજકોટ ITI ભરતી મેળા માટે અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 : રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો LG ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડીયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા તારીખ 10-02-2023ના રોજ રાજકોટની ગવર્નમેન્ટ ITI રાજકોટ, રૂમ નં 112 ખાતે આયોજન કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભરતી મેળામાં ભાગ લેવો. રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ નામ રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો … Read more

ગુજરાત GDS ભરતી 2023: પોસ્ટ વિભાગમાં ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી, કુલ જગ્યા 40889

ગુજરાત GDS ભરતી 2023

ગુજરાત GDS ભરતી 2023: ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 2017 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તેમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. ગુજરાત GDS ભરતી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 17-21/2023-GDS પોસ્ટ ટાઈટલ India Post Vacancy 2023 પોસ્ટ નામ ગુજરાત … Read more

SSC MTS 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે MTS અને હવાલદારની ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

SSC MTS 2023

SSC MTS 2023: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા MTS (મલ્ટી-ટાસ્કિંગ(નોન-ટેકનીકલ) સ્ટાફ) અને હવાલદારની 11409 આશરે જગ્યાઓ માટે SSC MTS નોટિફિકેશન 2023 પ્રકાશિત કર્યું છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો SSC MTS 2023 નોટિફિકેશન વાંચો અને સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને SSC MTS ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો. SSC MTS 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ SSC MTS 2023 પોસ્ટ નામ SSC … Read more

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા: RMC MPHW ભરતી 2023

RMC MPHW ભરતી 2023

RMC MPHW ભરતી 2023 : ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરી આરોગ્ય સેવાનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળે આવેલ U-PHC (શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર)ની મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ) માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી સરકારશ્રીની 100% ગ્રાન્ટ આધારિત જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. RMC MPHW ભરતી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ