ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

Gujarat High Court Peon Answer Key: ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા આન્સર કી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા આન્સર કી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા આન્સર કી 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4)ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ હતી જેની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-07-૨૦૨૩ન રોજ કરવામાં આવ્યું હતું જેની પટાવાળા ઓફિશિયલ આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવી છે. Gujarat High Court Peon Answer Key 2023 જાહેરાત ક્રમાંક … Read more

Talati Answer Key: તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 09-05-2023ના રોજ તલાટી આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી આન્સર કી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

TET 2 Answer Key 2023: TET 2 પરીક્ષા આન્સર કી 2023

TET 2 Answer Key 2023

TET 2 Answer Key 2023: પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક બનવા માટે TET 2 પરીક્ષા 2023 નું આયોજન તારીખ તારીખ 23-04-2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષા પ્રાથમિક શાળાઓમા ધોરણ 6 થી 8 મા શિક્ષક બનવા માટે રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામા આવે છે. TET 2 Answer Key 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ TET 2 Answer Key 2023 પોસ્ટ … Read more

Junior Clerk Answer Key 2023: જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

Junior Clerk Answer Key 2023 | જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

Junior Clerk Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 09-04-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 11-04-2023ના રોજ જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. Junior Clerk Answer Key 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ … Read more

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ