ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q 2.0) રજીસ્ટ્રેશન, g3q.co.in

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q 2.0)

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ : ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q 2.0) એક એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં શિક્ષણ, જ્ઞાન, ગમ્મત અને સ્પર્ધાનો ત્રિવેણીસંગમ છે. જો કે આ ક્વિઝ સ્પર્ધાત્મક છે પરંતુ સાથોસાથ દરેક સ્પર્ધકમાં જ્ઞાન અને સર્જનાત્મકતામાં વધારો કરે છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા તારીખ 24 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ ઓનલાઈન G3Q 2.0 ક્વિઝના શુભારંભ કાર્ય બાદ સાંજે … Read more

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સર્ટીફીકેટ 2022 @g3q.co.in

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સર્ટીફીકેટ 2022

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સર્ટીફીકેટ 2022 : હાલમાં જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ કોમ્પીટીશન ચાલી રહી છે જેના બે અઠવાડિયા તો પુરા થઈ ગયેલ છે અને હાલમાં ત્રીજું અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું છે. ચાલો તો આજે આપડે ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રમાણપત્ર 2022 ડાઉનલોડ કરીએ. જે મિત્રોએ ભાગ લીધો છે તે મિત્રો ડાઉનલોડ કરી શકશે. ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ … Read more

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ ત્રીજા અઠવાડિયા નું પરિણામ

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ ત્રીજા અઠવાડિયા નું પરિણામ

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ ત્રીજા અઠવાડિયા નું પરિણામ : આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ શરુ થયે આજે બીજું સપ્તાહ પૂરું થવા આવ્યું છે, અને હવે જે મિત્રોએ ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝમાં ભાગ લીધેલ હતો તેઓ ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝનું ત્રીજા સપ્તાહનું પરિણામની ખુબ જ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ગુજરાત જ્ઞાન … Read more

27 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 @g3q.co.in

27 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

27 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : આજે ત્રીજા અઠવાડિયાની ક્વિઝનો ચોથો દિવસ છે. સ્કુલ વિદ્યાર્થી, કોલેજ વિદ્યાર્થી, અને રાજ્યના નાગરિકો ઉત્સાહ સાથે ક્વિઝમાં ભાગ લેશે. હજુ જો તમે ક્વિઝ માટે રજીસ્ટ્રેશન નથી કર્યું તો રજીસ્ટ્રેશન કરી લો અને ક્વિઝમાં ભાગ લ્યો. 27 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 પોસ્ટ નામ 27 … Read more

26 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 @g3q.co.in

26 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

26 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : આજે ક્વિઝનો ત્રીજા અઠવાડિયાનો ત્રીજો દિવસ છે. જેમ જેમ દિવસો પસાર થાય છે તેમ તેમ વધુમાં વધુ લોકો ભાગ લઇ રહ્યા છે. હજું મિત્રો રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરુ છે તો જે મિત્રો બાકી છે તેઓ પણ આ ક્વિઝમાં ભાગ લ્યો. 26 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો … Read more

25 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 @g3q.co.in

25 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

25 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : હાલ ક્વિઝનું ત્રીજું અઠવાડિયુ તારીખ 24-07-2022થી શરુ થઇ ગયું છે. હે મિત્રોe હજુ સુધી રજીસ્ટ્રેશન નથી કર્યું તે મિત્રો માટે હજુ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરુ છે. બે અઠવાડિયાની ક્વિઝ સફળ રહી અને વિજેતાઓના નામ પણ જાહેર કરેલ છે. 25 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 પોસ્ટ … Read more

24 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 @g3q.co.in

24 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

24 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : હાલમાં જ ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ કોમ્પીટીશનના બે અઠવાડિયા પુરા થયા છે. તારીખ 23-07-2022ના રોજ બીજા અઠવાડિયા ક્વિઝનું પરિણામ g3q.co.in પર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. હવે ત્રીજા અઠવાડિયાની ક્વિઝ આજ રોજ એટલે કે 24-07-2022ના રોજ સવારે 8 વાગ્યાથી શરુ થશે. 24 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ … Read more

22 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 @g3q.co.in

22 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

22 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : હાલમાં ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝને બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી, યુવાઓ અને અન્ય લોકો આ ક્વિઝમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. પ્રથમ સપ્તાહની ક્વિઝ પૂરી થઈ છે અને હાલ બીજા સપ્તાહની ક્વિઝ શરું છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પણ શરુ છે. ચાલો તો આપડે આ આર્ટીકલમાં 22 … Read more

21 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

21 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

21 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : હાલમાં ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝને બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. લાખો યુવાઓ આ ક્વિઝમાં ભાગ લી રહ્યા છે. હાલમાં પ્રથમ સપ્તાહની ક્વિઝ પૂરી થઈ છે અને અત્યારે બીજા સપ્તાહની ક્વિઝ શરું છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પણ શરુ છે. ચાલો તો આપડે આ આર્ટીકલમાં 20 જુલાઈના રોજ … Read more

20 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

20 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

20 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022 : હાલમાં પ્રથમ સપ્તાહની ક્વિઝ પૂરી થઈ છે અને અત્યારે બીજા સપ્તાહની ક્વિઝ શરું છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પણ શરુ છે. આ ક્વિઝમાં અંદાજે લાખો વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઇ શકશે. ચાલો તો આપડે આ આર્ટીકલમાં 20 જુલાઈના રોજ પૂછાયેલ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. 20 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ … Read more

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ