અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેઇનિંગ ઇન્સ્ટીટયુટ (આઈ.ટી.આઈ), પાલનપુર ખાતે ટાટા મોટરસ દ્વારા આઈટીઆઈના વિવિધ ટ્રેડ માટે ભરતી મેળાનું આયોજન કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 03-01-2023ના રોજ ભરતી મેળા સમયે હાજર રહી શકશે. પોસ્ટ ટાઈટલ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 કંપની નામ ટાટા મોટરસ હોદ્દાનું નામ ટ્રેઈની … Read more

ધોરાજી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ધોરાજી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ધોરાજી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી, રાજકોટ અને કે. ઓ. શાહ મ્યુનિસિપલ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, ધોરાજી દ્વારા તા. 29-12-2022ના રોજ રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન કરેલ છે. જો આપ ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા હોવ તો સ્વખર્ચે રૂબરૂ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે. ધોરાજી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ રોજગાર ભરતી મેળો … Read more

ગાંધીનગર રોજગાર ભરતીમેળો 2022

ગાંધીનગર રોજગાર ભરતીમેળો 2022

ગાંધીનગર રોજગાર ભરતીમેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર કચેરી (મોડેલ કેરીયર સેંટર) ગાંધીનગર દ્વારા રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે જેમાં રોજગાર વાચ્છુ ઉમેદવારોને રોજગારી તક મળી રહે અને જીલ્લા રોજગાર કચેરીની વિવિધ સેવાઓની માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે તથા રોજગાર મેળવવામાં સહાયરૂપ અનુબંધમ પોર્ટલમાં રજીસ્ટ્રેશનની માહિતી આપવામાં આવશે. ગાંધીનગર રોજગાર ભરતીમેળો 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ગાંધીનગર … Read more

જુનાગઢ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

જુનાગઢ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

જુનાગઢ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : શ્રમ કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ અંતર્ગત જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી જુનાગઢ દ્વારા રોજગારલક્ષી સેવાઓનું ડિજીટલ સરનામું-અનુબંધમ વેબપોર્ટલ લાયકાત ધરાવતા રોજગાર ઈચ્છુક માટે રોજગાર ભરતી મેળાનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જુનાગઢ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ જુનાગઢ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 … Read more

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022, અહીં ક્લિક કરો

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : અમદાવા રોજગાર ભરતી મેળો મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી અમદાવાદ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રોજગાર ભરતી મેળો તારીખ 16-12-2022ના અસારવા બહુમાળી ભવન, પ્રથમ માળ, બ્લોક – ડી, ગીરધરનગર બ્રીજ પાસે, શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે યોજાશે. આ પણ જુઓ : પાનકાર્ડ મેળવો ફક્ત 10 જ મિનિટમાં અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો … Read more

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી દ્વારા અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન, અમરેલી ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 10-10-2022ના રોજ સવારે 11 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. આ પણ વાંચો : સોના ચાંદીના … Read more

દિયોદર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

દિયોદર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

દિયોદર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : હોન્ડા મોટરસાયકલ એન્ડ સ્કુટર ઈન્ડીયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વિઠ્ઠલપુર દ્વારા ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા દિયોદર ખાતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન તારીખ 17-09-2022ને બપોરે 12:00 કલાકે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. દિયોદર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ દિયોદર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ રોજગાર … Read more

બોટાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022, માહિતી વાંચો

બોટાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

બોટાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર કચેરી બોટાદ દ્વારા ભરતી મેળાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, બોટાદ ખાતે તારીખ 15/09/2022ને ગુરૂવારના રોજ કરવામાં આવશે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સવારે 11:30 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. બોટાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ બોટાદ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ