ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અંકલેશ્વર એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ડિઝલ મિકેનીકલ, પ્લમ્બર, મિકેનીકલ મોટર વ્હિકલ (MMV) અને ઈલેક્ટ્રીશીયન એપ્રેન્ટીસોની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023
કુલ જગ્યા15
સંસ્થાઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા
અરજી પ્રકારઓફલાઈન
અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023
અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા 15 જગ્યાઓ માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે જેને લગતી માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

Ankleshwar Nagarpalika Recruitment 2023 / Ankleshwar Nagarpalika Bharti 2023

ટ્રેડ નામલાયકાતજગ્યા
ડિઝલ મેકેનિકલઆઈ.ટી.આઈ.5
પ્લમ્બરઆઈ.ટી.આઈ.2
મેકેનિકલ મોટર વ્હિકલ (MMV)આઈ.ટી.આઈ.5
ઈલેક્ટ્રીશીયનઆઈ.ટી.આઈ.3
કુલ જગ્યા15

વય મર્યાદા

  • 18 થી 35 વર્ષ સુધી રહેશે.

સ્ટાઇપેન્ડ

  • સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઈપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.

એપ્રેન્ટીસશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણવામાં આવશે તેમજ અગાઉ એપ્રેન્ટીસ કરેલ ઉમેદવારે અરજી કરવી નહી.

તમામ શૈક્ષણિક લાયકાતના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલો અરજીપત્રક સાથે રજુ કરવાની રહેશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી અરજી કરતા પહેલા ભરતીની ખરાઈ અવશ્ય કરો.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

જાહેરાત આવ્યેથી તારીખ 24-07-2023 થી તારીખ 28-07-2023 સુધીમાં બપોરના 12:00 કલાકથી સાંજે 04:00 કલાક સુધી અંકલેશ્વર નગરપાલિકા કચેરી, સમાજ સંગઠક, શાખામાંથી રૂબરૂ અરજીપત્રક મેળવી તારીખ 03-08-2023 સુધીમાં આર.પી.એડી / સ્પીડ પોસ્ટથી, મુખ્ય અધિકારી અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના નામે (કવર ઉપર એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના ટ્રેડ સહીત લખી) મોકલી આપવાના રહેશે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી નિયમો મુજબ થશે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી મેળવવાની શરૂ તારીખ : 24-07-2023
અરજી મેળવવાની છેલ્લી તારીખ : 28-07-2023
અરજી જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ : 03-08-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસ અપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

1 thought on “અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ”

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ