અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GDS Result 2023: ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023: Gujarat Post GDS Result 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ ગ્રામીણ ડાક સેવક 1850 જગ્યા ભરતીનું રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023 પોસ્ટ નામ ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ Gujarat GDS Result 2023 કુલ જગ્યા 1850 સત્તાવાર વેબસાઈટ https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/ ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023 … Read more

Talati Result 2023: તલાટી ભરતી ફાઈનલ સિલેકશન લીસ્ટ જાહેર

Talati Result 2023

Talati Result 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. GPSSBના ચેરમેન હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે તલાટી કમ મંત્રીની 3437 જગ્યા માટે અને જુનિયર ક્લાર્કની 1181 જગ્યા માટેનું ફાઈનલ સિલેકટ લિસ્ટ … Read more

TAT Result 2023 Gujarat: TAT પરિણામ 2023, તમારું TAT રિઝલ્ટ ચેક કરો

TAT Result 2023 Gujarat

TAT Result 2023: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા.25/06/2023 ના રોજ લેવાયેલ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક)-2023 ની મુખ્ય પરીક્ષાનુ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. TAT Result 2023 Gujarat ધોરણ 9 અને 10 માટેની શિક્ષક અભિરૂચી કસોટીના પરિણામ અંગે શિક્ષણમંત્રી દ્વારા ટ્વીટ કરાયા બાદ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પરિણામની વિગતો જાહેર કરાઈ હતી. પરીક્ષા બોર્ડે જાહેર કરેલા પરિણામ … Read more

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023: ધોરણ 10 પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023, ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા આવતીકાલે એટલે કે 28-07-2023 સવારના 8 કલાકે થશે જાહેર થશે. પરિણામ http://gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ … Read more

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ: સવારે 8 વાગ્યે જાહેર થશે, વોટ્સએપ નંબરથી પરિણામ મેળવો

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ: ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ 25-07-2023ને સવારના 8 કલાકે થશે જાહેર. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ http://gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ પરીક્ષાર્થીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે બોર્ડ દ્વારા વેબસાઈટની સાથે સાથે મોબાઈ નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ … Read more

Junior Clerk Result 2023: જુનિયર ક્લાર્ક પ્રોવિઝનલ રિઝલ્ટ જાહેર

Junior Clerk Result 2023

Junior Clerk Result 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-04-2023ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. Junior Clerk Result 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક રિઝલ્ટ 2023 પોસ્ટ નામ Junior Clerk Result 2023 પોસ્ટ જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) કુલ … Read more

TET 2 Result 2023: ટેટ 2 પરિણામ જાહેર, તમારું પરિણામ ચેક કરો

TET 2 Result 2023

TET 2 Result 2023: ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક બનવા માંગતા ઉમેદવારો માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (STATE EXAMINATION BORD) દ્વારા TET-2 ની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. TET 2 પરીક્ષા 2023 નું આયોજન તારીખ તારીખ 23-04-2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષા પ્રાથમિક શાળાઓમા ધોરણ 6 થી 8 મા શિક્ષક બનવા માટે રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામા … Read more

વોટ્સએપ પર ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023 મેળવી શકાશે, જાણો સંપૂર્ણ રીત

વોટ્સએપ પર ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023

વોટ્સએપ પર ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ 2023માં લેવાયેલ ધોરણ 12 રીઝલ્ટ 2023 તા. 31-05-2023ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ જુઓ ધોરણ 12 પરિણામ 2023 / ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023 વોટ્સએપ મારફતે જોઈ શકાશે આ … Read more

GSEB HSC Result 2023: ધોરણ 12 પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023

GSEB HSC Result 2023

GSEB HSC Result 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12 કોમર્સ પરીક્ષા 2023 અને ધોરણ 12 આર્ટસ પરીક્ષા 2023નું આયોજના તારીખ 14-03-2023 થી તારીખ 29-03-2023ના રોજ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરણ 12 પરિણામ 2023 / ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. GSEB HSC Result … Read more

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 કોમર્સ રિઝલ્ટ 2023

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 કોમર્સ રિઝલ્ટ 2023 | ધોરણ 12 પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12ની કોમર્સની પરીક્ષા તારીખ 14-03-2023 થી તારીખ 29-03-2023 દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ કેન્દ્રો ખાતે લેવામાં આવી હતી. ધોરણ 12 કોમર્સ રિઝલ્ટ 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ જુઓ ધોરણ 12 પરિણામ જુઓ ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2023 … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ