અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

SSC MTS 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે MTS અને હવાલદારની ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

SSC MTS 2023

SSC MTS 2023: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા MTS (મલ્ટી-ટાસ્કિંગ(નોન-ટેકનીકલ) સ્ટાફ) અને હવાલદારની 11409 આશરે જગ્યાઓ માટે SSC MTS નોટિફિકેશન 2023 પ્રકાશિત કર્યું છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો SSC MTS 2023 નોટિફિકેશન વાંચો અને સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને SSC MTS ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો. SSC MTS 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ SSC MTS 2023 પોસ્ટ નામ SSC … Read more

SSC CHSL ભરતી 2022 @ssc.nic.in

SSC CHSL ભરતી 2022

SSC CHSL ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ધોરણ 12 પાસ કે તેની સમક્ષ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે કમ્બાઈન હાયર સેકન્ડરી લેવલ (CHSL 10 + 2)ની 4500 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. SSC CHSL ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ SSC CHSL … Read more

SSC CGL ભરતી 2022 @ssc.nic.in

SSC CGL ભરતી 2022

SSC CGL ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા કમ્બાઇન ગ્રેજ્યુએટ લેવલ (CGL)ની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી 2022 માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જાહેરાત અને અરજી કઈ રીતે કરવી તમામ માહિતી માટે આ લેખમાં મેળવીએ. SSC CGL ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022, અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો @ssc.nic.in

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) દ્વારા SSC સ્ટેનોગ્રાફર જાહેરાત 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સૌપ્રથમ સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો અને પછી અરજી કરો. આ લેખમાં તમને ભરતી વિશેની તમામ માહિતી આપવામાં આવેલ છે. SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ SSC ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more

SSC જુનિયર એન્જીનીયર ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @ssc.nic.in

SSC જુનિયર એન્જીનીયર ભરતી 2022

SSC જુનિયર એન્જીનીયર ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન SSC દ્વારા જુનિયર એન્જીનીયરની ભરતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચી અને પછી અરજી કરી શકશે. SSC જુનિયર એન્જીનીયર ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ SSC જુનિયર એન્જીનીયર ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ જુનિયર એન્જીનીયર સંસ્થાનું નામ સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન, SSC … Read more

SSC ભરતી 2022 | SSC CPO SI CAPF ભરતી 2022, અરજી કરો

SSC ભરતી 2022

SSC ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન, SSCએ દ્વારા 4300 સબ ઇન્સ્પેકટર દિલ્હી પોલીસ, CAPF માટે જાહેરાત ભાર પાડવામાં આવી છે, સબ ઇન્સ્પેકટર GD ભરતી BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB માટે ભરતી ભાર પાડવામાં આવી છે, SSC CPO SI CAPF ભરતી 2022 માટે અરજી કર્યા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો અને પછી જ અરજી કરો. SSC … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ