Talati Result 2023: તલાટી ભરતી ફાઈનલ સિલેકશન લીસ્ટ જાહેર

Talati Result 2023

Talati Result 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. GPSSBના ચેરમેન હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે તલાટી કમ મંત્રીની 3437 જગ્યા માટે અને જુનિયર ક્લાર્કની 1181 જગ્યા માટેનું ફાઈનલ સિલેકટ લિસ્ટ … Read more

Junior Clerk Result 2023: જુનિયર ક્લાર્ક પ્રોવિઝનલ રિઝલ્ટ જાહેર

Junior Clerk Result 2023

Junior Clerk Result 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-04-2023ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. Junior Clerk Result 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક રિઝલ્ટ 2023 પોસ્ટ નામ Junior Clerk Result 2023 પોસ્ટ જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) કુલ … Read more

Talati Answer Key: તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 09-05-2023ના રોજ તલાટી આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી આન્સર કી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

Talati Question Paper 2023: તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023, તલાટી પેપર સોલ્યુશન

Talati Question Paper 2023

Talati Question Paper 2023, તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 07-05-2023ના રોજ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. Talati Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB Talati Question Paper 2023 કુલ જગ્યા 3400+ … Read more

Talati Exam 2023: તલાટી પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના

તલાટી પરીક્ષા 2023 | Talati Exam 2023

Talati Exam: તારીખ 07-05-2023ના રોજ યોજાનાર તલાટી પરીક્ષા 2023નું આયોજન રાજ્યના વિવિધ જીલ્લામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા, સુરત અને પાટણ ખાતે એક પરીક્ષા કેન્દ્રના નામ અને સરનામાં ફેરફાર થયેલ છે. આ પણ જુઓ : તલાટી કોલ લેટર 2023 તલાટી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રા પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07-05-2023 … Read more

તલાટી કોલ લેટર 2023: 7 મેના રોજ લેવાનાર તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર

તલાટી કોલ લેટર 2023

તલાટી કોલ લેટર 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 તલાટી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07 મે 2023ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. તલાટી કોલ લેટર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) … Read more

તલાટી પરીક્ષા 2023: સંમતિ ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો

તલાટી પરીક્ષા 2023

તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા યોજાનાર તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 (Talati Exam 2023) તારીખ 07-05-2023ના રોજ યોજાનાર છે. સંસાધનોનો ખોટો ઉપયોગ ન થાય તે માટે સરકારે નવો નિર્ણય લીધો છે, પહેલા ઉમેદવારો પાસેથી કન્ફર્મેશન લેવામાં આવશે, જે કન્ફર્મેશન આપશે તેમની જ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા 2023 મળતી માહિતી અનુસાર … Read more

Talati Exam Date: તલાટી પરીક્ષા તારીખ જાહેર, 7 મે એ લેવાશે

Talati Exam 2023 | તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023

Talati Exam, તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ ભરતી તલાટી મંત્રી પરીક્ષા માટે બ્રેકીંગ ન્યુઝ. તલાટી પરીક્ષા પાછી ઠેલાઈ, 30 એપ્રિલ તારીખે લેવાનારી તલાટીની પરીક્ષા 7મી મે એ લેવાશે, ઋષિકેશ પટેલની જાહેરાત. તલાટી મંત્રીની પરીક્ષાની તારીખ 7 મેના રોજ લેવાશે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

Junior Clerk Answer Key 2023: જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

Junior Clerk Answer Key 2023 | જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

Junior Clerk Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 09-04-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 11-04-2023ના રોજ જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. Junior Clerk Answer Key 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ … Read more

Junior Clerk Question Paper 2023: જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

Junior Clerk Question Paper 2023, જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-04-2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. કુલ 1181 જગ્યાઓ માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB … Read more