અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

તલાટી મોડેલ પેપર 1: પરીક્ષાની તૈયારી માટે બેસ્ટ

તલાટી મોડેલ પેપર 1

તલાટી મોડેલ પેપર 1 : ગુજરાત પંચાયત સેવા સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ભરતી 2022 જાહેર કરવામાં આવી હતી જેની લેખિત પરીક્ષા હવે જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય તે માટે મોડેલ પેપર બનાવવા આવ્યા છે ચાલો આ લેખમાં તેના વિશે વાત કરીએ. તલાટી મોડેલ પેપર 1 પોસ્ટ નામ તલાટી મોડેલ પેપર 1 … Read more

તલાટી મોડેલ પેપર 3

તલાટી મોડેલ પેપર 3

તલાટી મોડેલ પેપર 3 : જે મિત્રો તલાટી પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે તે મિત્રો માટે ખાસ. ગુજરાત પંચાયત સેવા સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ભરતી 2022 જાહેર કરવામાં આવી હતી જેની લેખિત પરીક્ષા તારીખ 29-01-2023ના રોજ લેવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય તે માટે મોડેલ પેપર બનાવવા આવ્યા છે ચાલો આ લેખમાં તેના વિશે … Read more

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 | તલાટી અભ્યાસક્રમ 2022

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 : ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેર કરવામાં આવી છે. આપડે આજે તલાટી અભ્યાસક્રમ અને તલાટી પેપર સ્ટાઈલ વિશે માહિતી મેળવીએ. પરીક્ષાનું આયોજન થોડાક દિવસોમાં કરવામાં આવશે. તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 પોસ્ટ નામ તલાટી અભ્યાસક્રમ 2022 … Read more

તલાટી મોડેલ પેપર 2

તલાટી મોડેલ પેપર 2

તલાટી મોડેલ પેપર 2 : ગુજરાત પંચાયત સેવા સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ભરતી 2022 જાહેર કરવામાં આવી હતી જેની લેખિત પરીક્ષા તારીખ 29-01-2023ના રોજ લેવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય તે માટે મોડેલ પેપર બનાવવા આવ્યા છે ચાલો આ લેખમાં તેના વિષે વાત કરીએ. તલાટી મોડેલ પેપર 2 પોસ્ટ નામ તલાટી મોડેલ પેપર … Read more

ગુજરાત મંત્રીમંડળ 2022

ગુજરાત મંત્રીમંડળ 2022

ગુજરાત મંત્રીમંડળ 2022 : ગુજરાત વિધાનસભાના પરિણામો જાહેર થઇ ગયેલ છે જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 156 બેઠક મેળવીને ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે અને ગુજરાત રાજ્યમાં પોતાની સરકાર બનાવી છે. ચાલો આ લેખમાં આપડે જાણીએ કે કોણે કયું ખાતુ ફાળવવામાં આવ્યું. આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા 2 જ મિનિટમાં ગુજરાત મંત્રીમંડળ 2022 પોસ્ટ … Read more

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ ભાગ 1

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ ભાગ 1

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ : હાલના સમયમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતો વર્ગ ઘણો છે. સરકારી ભરતીમાં લેખિત પરીક્ષા હોય છે જેમાં ગુજરાતનો ઈતિહાસ એક વિષય તરીકે હોય છે જેના ઘણા સવાલો પુછાય છે તો આપડે ગુજરાતના ઈતિહાસને લગતા કેટલા ક સવાલ જવાબની ચર્ચા આ આર્ટીકલ દરમિયાન કરવાના છીએ. ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ પોસ્ટ નામ ગુજરાતનો … Read more

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ ભાગ 2

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ 2

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ : હાલના સમયમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતો વર્ગ ઘણો છે. સરકારી ભરતીમાં લેખિત પરીક્ષા હોય છે જેમાં ગુજરાતનો ઈતિહાસ એક વિષય તરીકે હોય છે જેના ઘણા સવાલો પુછાય છે તો આપડે ગુજરાતના ઈતિહાસને લગતા કેટલા ક સવાલ જવાબની ચર્ચા આ આર્ટીકલ દરમિયાન કરવાના છીએ. ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઉપયોગી સવાલ પોસ્ટ નામ ગુજરાતનો … Read more

GCERT ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF ડાઉનલોડ કરો મોબાઈલમાં @gujarat-education.gov.in

GCERT ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF

GCERT ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF : ગુજરાત રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગના ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા ધોરણ 1 થી ૧૨નાં ગુજરાતી માધ્યમનાં પાઠ્યપુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. હાલમાં gujarat-education.gov.in વેબ સાઈટ પર GCERT પાઠ્યપુસ્તકો PDF 2022 સ્વરૂપે મુકવામાં આવ્યા છે. GCERT ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF પોસ્ટ નામ GCERT ધોરણ 1 … Read more

ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન (વન મહોત્સવ) 2022

ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન

ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન (વન મહોત્સવ) : વન મહોત્સવએ ભારતમાં વાર્ષિક એક અઠવાડિયાના વૃક્ષારોપણનો તહેવાર છે, વન મહોત્સવની શરૂઆત કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી દ્વારા 1950માં કરવામાં આવી હતી.  ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન : ગુજરાતમાં વર્ષ 2004થી વન મહોત્સવની ઉજણવી મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દભાઈ મોદીના સમયમાં શરુ કરવામાં આવી છે. પોસ્ટનું નામ ગુજરાત સાંસ્કૃતિક વન પોસ્ટ પ્રકાર … Read more

ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો

ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો

ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો : દરેક દેશને પોતાની આગવી ઓળખ હોય છે, જેને બધા જ લોકો દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રના પ્રતીકો એ દેશનો ઈતિહાસ, વ્યક્તિત્વ અને વિશિષ્ટતા છે. દેશનું રાષ્ટ્રીય પ્રતિક એ ભારત દેશનું પ્રતિબિબ છે. ચાલો તો આપડે આ લેખમાં ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો નિબંધ 2022 – આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો નિબંધ પર વાત કરીએ. ભારતના … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ