અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

PAN-Aadhaar Link: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લીંક કરવાની મુદ્દતમાં વધારો 30 જૂન, 2023

PAN-Aadhaar Linking Last Date Extended

PAN-Aadhaar Link: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લીંક કરવાની મુદ્દતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે હવે પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લીંક તારીખ 30 જુન, 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. રૂ. 1000 ભરીને હવે આધાર પાન લીંક કરી શકાશે. PAN-Aadhaar Linking Last Date Extended પોસ્ટ નામ PAN-Aadhaar Linking Last Date Extended ડીપાર્ટમેન્ટ ઇન્કમટેકસ ડીપાર્ટમેન્ટ – ભારત સરકાર સુવિધા ઓનલાઈન સત્તાવાર વેબસાઈટ www.incometax.gov.in … Read more

PAN Aadhaar Link Status: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક સ્ટેટ્સ ચેક કરો

PAN Aadhaar Link Status

PAN Aadhaar Link Status: સરકારે ઇન્કમટેક્ષ રીટર્ન ફાઈલ કરવા સહીતની કેટલીક સુવિધાઓનો લાભ માટે પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડ લીંક કરવું ફરજીયાત બનાવ્યું છે. જે માટેની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2023 છે. તમે તમારા મોબાઈલ વડે જ પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લીંક સ્ટેટ્સ ઓનલાઈન ચેક કરી શકશો. PAN Aadhaar Link Status પોસ્ટ નામ PAN Aadhaar Link Status ડીપાર્ટમેન્ટ ઇન્કમટેકસ … Read more

PAN Aadhaar Link: પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક કરો

PAN Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link: પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક કરો પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક કરો : સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર ટેક્સ (સીબીડીટી)એ તાજેતરમાં સોશિયલ મિડિયા પર માહિતી આપી હતી કે, કોઈ વ્યક્તિનું પાનકાર્ડ લેટ પેનલ્ટી સાથે 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં અપડેટ કરવામાં નહી આવે તો તે પાનકાર્ડને કેન્સલ કરી દેવામાં આવશે. PAN Aadhaar Link (પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ