અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

ગુજરાતની આબોહવા

ગુજરાતની આબોહવા

ગુજરાતની આબોહવા : ગુજરાત મોસમી અબોહવાવાળો પ્રદેશ છે. રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાંથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે. અહીં કચ્છ, પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રણપ્રદેશો છે. ગુજરાતના વિશિષ્ટ આકારને લીધે આબોહવામાં વૈવિધ્ય છે. દરિયાકિનારાના પ્રદેશોમાં દરિયાઈ આબોહવા અનુભવાય છે. ગુજરાતની આબોહવા પોસ્ટ નામ ગુજરાતની આબોહવા પોસ્ટ પ્રકાર જનરલ નોલેજ વિષય ગુજરાતની ભૂગોળ ગુજરાતની આબોહવા વિશે માહિતી ઋતુઓ આપડી … Read more

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 રજીસ્ટ્રેશન @g3q.co.in

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 રજીસ્ટ્રેશન

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 રજીસ્ટ્રેશન : ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કવિઝનું ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન તારીખ 07 જુલાઈ 2022 થી શરુ થઈ ગયેલ છે. જેનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ના હસ્તે સાયન્સિટી અમદાવાદથી કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 રજીસ્ટ્રેશન ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 રજીસ્ટ્રેશન : ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત … Read more

ગુજરાતના ગૃહ ઉદ્યોગ

ગુજરાતના ગૃહ ઉદ્યોગ

ગુજરાતના ગૃહઉદ્યોગ : પ્રાચીનકાળથી પટોળાં, મશરૂ, કિનખાબ, અકીકની વસ્તુઓ, વિવિધ પ્રકારનું ભરતકામ, રંગાટીકામ, લાકડાનું કોતરકામ વગેરે માટે ગુજરાત જાણીતું છે. ગુજરાતના ગૃહ ઉદ્યોગ પોસ્ટ નામ ગુજરાતના ગૃહ ઉદ્યોગ પોસ્ટ પ્રકાર જનરલ નોલેજ વિષય ગુજરાત ભૂગોળ ગુજરાતના ગૃહ ઉદ્યોગ pdf ગુજરાતના ગૃહ ઉદ્યોગ : હાલો આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતના ગૃહઉદ્યોગની માહિતી મેળવીએ જે નીચે મુજબ છે. પટોળાં … Read more

ભારતનું બંધારણ ઉપયોગી સવાલો

ભારતનું બંધારણ ઉપયોગી સવાલો

ભારતનું બંધારણ ઉપયોગી સવાલો : હાલના સમયમાં સરકારી નોકરીઓની જાહેરાતો આવે છે જેમાં લેખિત પરિક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં ભારતના બંધારણમાં પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ પ્રશ્નોનું લીસ્ટ. ભારતનું બંધારણ ઉપયોગી સવાલો પોસ્ટ નામ ભારતનું બંધારણ ઉપયોગી સવાલો પોસ્ટ પ્રકાર જનરલ નોલેજ વિષય ભારતનું બંધારણ ભારતનું બંધારણ MCQ PDF ભારતનું બંધારણ ઉપયોગી સવાલો … Read more

સોલંકી વંશનો ઈતિહાસ (490-1244)

સોલંકી વંશનો ઈતિહાસ

સોલંકી વંશનો ઈતિહાસ : સોલંકી વંશ અથવા ગુજરાતના ચાલુક્ય એક રાજપૂત વંશ હતો, જેણે ઉત્તર-પશ્ચિમી ભારતમાં ઈ.સ. ૯૪૦ થી ૧૨૪૪ દરમિયાન વર્તમાન ગુજરાત અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગો પર શાસન કર્યું હતું. સોલંકી વંશનો ઈતિહાસ પોસ્ટનું નામ સોલંકી વંશનો ઈતિહાસ પોસ્ટ પ્રકાર જનરલ નોલેજ વિષય ગુજરાતનો ઈતિહાસ સોલંકીવંશ pdf સોલંકી વંશનો ઈતિહાસ : સોલંકી વંશના સંસ્થાપક … Read more

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 5

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 5

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 5 : આ પોસ્ટમાં આપડે કોમ્પ્યુટરના ખુબ જ ઉપયોગી સવાલો ભાગ 5નું લીસ્ટ આપવામાં આવેલ છે. કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 5 પોસ્ટ નામ કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 5 પોસ્ટ ટાઈપ જનરલ નોલેજ વિષય કોમ્પ્યુટર કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 5 MCQ …….. એ એલ્સોલ્યુટ એલ એડ્રેસ છે. $A$5 એક્સેલમાં કોઈપણ સેલમાં લખવામાં આવતી આંકડાકીય માહિતી સેલની … Read more

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 4

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 4

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 4 : આ પોસ્ટમાં આપડે કોમ્પ્યુટરના ખુબ જ ઉપયોગી સવાલો ભાગ 4નું લીસ્ટ આપવામાં આવેલ છે. કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 4 પોસ્ટ નામ કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 4 પોસ્ટ ટાઈપ જનરલ નોલેજ વિષય કોમ્પ્યુટર કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 4 MCQ એક્સેલમાં દરેક સેલને એક ચોક્કસ ……… હોય છે. એડ્રેસ સેલ એડ્રેસ AB200 માં ……… એ … Read more

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 3

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 3

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 3 : આ પોસ્ટમાં આપડે કોમ્પ્યુટરના ખુબ જ ઉપયોગી સવાલો ભાગ 3 નું લીસ્ટ આપવામાં આવેલ છે. કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 3 પોસ્ટ નામ કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 3 પોસ્ટ ટાઈપ જનરલ નોલેજ વિષય કોમ્પ્યુટર કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 3 MCQ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટને ……… સાથે સરખાવી શકાય. માનવીના મગજ સરવાળા અને બાદબાકી થઈ શકે … Read more

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 2

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 2

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 2 : આ આર્ટિકલમાં આપડે કોમ્પ્યુટરના ખુબ જ ઉપયોગી સવાલો ભાગ 2 નું લીસ્ટ આપવામાં આવેલ છે. કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 2 પોસ્ટ નામ કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 2 પોસ્ટ ટાઈપ જનરલ નોલેજ વિષય કોમ્પ્યુટર કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 2 MCQ માહિતી ટ્રાન્સફર કરવાની ઝડપ ………માં મપાય છે. BPS ઈન્ટરનેટની મદદથી મોકલાતા પત્રો ……… કહેવાય. … Read more

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 1

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 1

કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 1 : આ આર્ટિકલમાં આપડે કોમ્પ્યુટરના ખુબ j ઉપયોગી સવાલોનું લીસ્ટ આપવામાં આવેલ છે. કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 1 પોસ્ટ નામ કોમ્પ્યુટરના સવાલો ભાગ 1 પોસ્ટ ટાઈપ જનરલ નોલેજ વિષય કોમ્પ્યુટર ક્યા સાધનની મદદથી ટેલિફોન લાઈનથી બે કોમ્પ્યુટરો જોડી માહિતી આપ-લે કરી શકાય છે? મોડેમ કઈ પેઢીના કમ્પ્યુટર ફક્ત મશીન ભાષામાં જ કામ કરી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ