અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 | Mehsana Rojgar Bharti Melo 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023: જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, મહેસાણા દ્વારા આયોજીત રોજગાર ભરતી મેળો મહેસાણાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર સંકુલ-મહેસાણા ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 13-04-2023ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા હાજર રહેવું. મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ નામ Mehsana … Read more

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: રોજગાર અને તાલીમ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી / રાણીપ આઈટીઆઈ રાણીપ, અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળો અમદાવાદ 2023નું આયોજન થયેલ છે. આ ભરતી મેળામાં 20થી વધુ કંપનીઓ દ્વારા 1000થી વધુ જગ્યાઓ માટે job ઓફર થશે. અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ અમદાવાદ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ