લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ તારીખો જાહેર

કુલ 7 તબક્કામાં થશે મતદાન

ગુજરાતની 26 લોકસભા બેઠક માટે 7 મેના રોજ મતદાન

ગુજરાતની 5 વિધાનસભા બેઠક પેટાચૂંટણી તારીખ જાહેર

4 જૂન 2024ના રોજ યોજાશે મતગણતરી

દેશમાં કુલ 96.8 કરોડ મતદારો છે જેમાંથી 49.7 કરોડ પુરુષ મતદારો અને 47 કરોડ મહિલા મતદારો છે

1.82 કરોડ પ્રથમ વખત પોતાના મતનો ઉપયોગ કરશે. 18-29 વર્ષના 19.74 કરોડ મતદારો છે.