અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને ITI પાસ

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોની ખાલી પડેલ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય દર્શાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય કુલ … Read more

Aadhaar Card Update Online: આધાર કાર્ડ સુધારો ઓનલાઈન ઘર બેઠા, 2 જ મિનિટમાં

Aadhaar Card Update Online

આધાર કાર્ડ સુધારો ઓનલાઈન ઘર બેઠા, Aadhaar Card Update Online: UIADI દ્વારા ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ સુધારા માટે સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે જેના દ્વારા લોકો ઘર બેઠા જ આધારકાર્ડના 5 સુધારા ઓનલાઈન કરી શકશે. લોકો ઘર બેઠા જ ઓનલાઈન સરનામું બદલો, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલો, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર … Read more

Talati Exam: તલાટી પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ 30 એપ્રિલ

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023

તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB)નો ચાર્જ લીધા બાદ હસમુખ પટેલ સાહેબ સતત એક્શન મોડમાં છે. આજે એટલે કે તારીખ 06-03-2023ના રોજ એક ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે કે તલાટી મંત્રીની પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ 30 એપ્રિલના જાહેર કરવામાં આવી છે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી મંત્રી પરીક્ષા … Read more

PM Kisan Beneficiary List 2023: યાદીમાં નામ ચેક કરો

PM Kisan Beneficiary List 2023

PM Kisan Beneficiary List 2023: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ પાત્ર ખેડૂતોને 6000 રૂપિયા વાર્ષિક સહાય આપવામાં આવે છે. 2000ના ત્રણ જુદા જુદા હપ્તે છ હજારની સહાય ખેડૂતના ખાતામાં આપવામાં આવે છે. જે દર ચર મહીને આપવામાં આવે છે. યાદીમાં નામ હશે તે ખેડૂતોને મળશે … Read more

GPSSB MPHW Result: MPHW સિલેકશન લિસ્ટ 2023 જાહેર

GPSSB MPHW Result 2023

GPSSB MPHW Result 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલ મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (MPHW) પુરુષની પરીક્ષાનું આખરી સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. કુલ 1866 ઉમેદવારોનો આ લિસ્ટમાં સમાવેશ થયેલ છે.. પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. GPSSB MPHW Result 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 17/2021-2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GPSSB MPHW … Read more

GDS Result 2023: ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023: Indian Post GDS Result 2023ની મોટી અપડેટ ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક મેરીટ લિસ્ટ જાહેર. જો તમે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરી છે, Gujarat Post GDS Result 2023, તો તમે ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર તમારા પરિણામો જોઈ શકશો. આ ઉપરાંત પરિણામની સીધી લિંક પણ અહીં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ગ્રામીણ … Read more

MDM Kheda: MDM ખેડા ભરતી 2023

MDM ખેડા ભરતી 2023

MDM ખેડા ભરતી 2023: ખેડા જીલ્લામાં મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જગ્યા ભરવાની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાની રહેશે. MDM ખેડા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM ખેડા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો ઓર્ડિનેટરMDM તાલુકા સુપરવાઈઝર કુલ જગ્યા 09 સ્થળ ખેડા જીલ્લો વિભાગ મધ્યાહન ભોજન વિભાગ … Read more

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2022

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અંકલેશ્વર એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર સર્વેયર, ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ, પ્લમ્બર, ડિઝલ મેકેનિકલ એપ્રેન્ટીસોની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 કુલ જગ્યા … Read more

VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023: 10 પાસ માટે ભરતી

VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023

VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023: Vadodara Municipal Corporation (વડોદરા મહાનગરપાલિકા)ના સ્વીમીંગપુલો માટે લાઈફગાર્ડ ટ્રેનરની જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે 06 માસના કરાર આધારિત ભરવાની જરૂરિયાત હોઈ આ બાબતના વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુ, સ્વીમીંગ પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ નીચે આપેલ સ્થળ પર રાખવામાં આવેલ છે. VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ લાઈફગાર્ડ … Read more

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: VMC Apprentices Bharti 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ VMC Apprentices Bharti 2023 કુલ જગ્યા – સંસ્થા વડોદરા … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ