અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

SSC CHSL ભરતી 2022 @ssc.nic.in

SSC CHSL ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ધોરણ 12 પાસ કે તેની સમક્ષ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે કમ્બાઈન હાયર સેકન્ડરી લેવલ (CHSL 10 + 2)ની 4500 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

SSC CHSL ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલSSC CHSL ભરતી 2022
પોસ્ટ નામSSC ભરતી 2022
કુલ જગ્યા4500
સંસ્થા નામસ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)
નોકરી સ્થળભારત
અરજી શરૂ તારીખ06-12-2022
અરજી છેલ્લી તારીખ04-01-2022
સત્તાવાર વેબસાઈટssc.nic.in

આ પણ જુઓ : પાનકાર્ડ મેળવો ફક્ત 10 જ મિનિટમાં

SSC CHSL ભરતી 2022
SSC CHSL ભરતી 2022

આ પણ જુઓ : PUC સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 12 પાસ માટે ભરતી

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા કમ્બાઈન હાયર સેકન્ડરી લેવલની 4500 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

આ પણ જુઓ : જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો

SSC ભરતી 2022

ભરતીને લગતી માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે માહિતી નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : ગુજરાતના તમામ ગામના નકશા જુઓ

SSC CHSL શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ 12 પાસ અથવા તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
  • લાયકાતની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા 2 જ મિનિટમાં

SSC CHSL પગાર ધોરણ

લોવર ડીવીઝન ક્લાર્ક (LDC) / જુનિયર સેક્રેટીયેટ આસીસ્ટન્ટ (JSA)રૂ. 19,900-63,200
(પે લેવલ 2)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO)રૂ. 25,500-81,100
(પે લેવલ 4)
રૂ. 29,200-92,300
(પે લેવલ 5)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ગ્રેડ Aરૂ. 25,500-81,100
(પે લેવલ 4)

આ પણ જુઓ : જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો

SSC CHSL વય મર્યાદા

ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 27 વર્ષની હોવી જોઈએ (01-01-2022 મુજબ). અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વય મર્યાદામાં નિયમો મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવેલ છે.

અરજી ફી

મહિલા / SC / ST / PwBD / ESM ઉમેદવારફી નથી
અન્ય તમામ ઉમેદવારોરૂ. 100/-

નોંધ : અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી તમામ મહિતી સત્તાવાર જાહેરાતમાં આપેલ છે તે અવશ્ય વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

SSC CHSL ભરતી 2022 ઉમેદવારની પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી વિવિધ મોડ પ્રમાણે અલગ અલગ થશે.

SSC CHSL ભરતી 2022 અરજી પ્રક્રિયા કઈ છે?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો SSCની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ssc.nic.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

SSC CHSL ભરતી 2022 અરજીની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી શરૂ તારીખ : 06-12-2022
અરજી છેલ્લી તારીખ : 04-01-2022

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરીઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

27 thoughts on “SSC CHSL ભરતી 2022 @ssc.nic.in”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ