અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022 : સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ અમદાવાદ દ્વારા મીકેનીકલ એન્જીનીયર, પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી અને જનરલ સ્ટ્રીમ ગ્રેજ્યુએટની એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022
સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022

આ પણ જુઓ : ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલસરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022
પોસ્ટ નામમીકેનીકલ એન્જીનીયર, પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી અને જનરલ સ્ટ્રીમ
કુલ જગ્યા10
નોકરી સ્થળઅમદાવાદ-ગુજરાત
અરજી છેલ્લી તારીખ15-11-2022
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી 2022

જે મિત્રો સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ સારો મોકો છે. એપ્રેન્ટીસ ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

ટ્રેડજગ્યાલાયકાત
મીકેનીકલ એન્જીનીયર01એન્જીનીયર ઈન મીકેનીકલ
પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી04ડિપ્લોમા ઇન પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી / એન્જીનીયર ઇન પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી
જનરલ સ્ટ્રીમ ગ્રેજ્યુએટ05બેચલર ઓફ આર્ટસ / કોમર્સ

આ પણ જુઓ : તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

વય મર્યાદા

ઉમેદવારોની ઉંમર 25 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.

સ્ટાઇપેન્ડ

તાલીમનો સમયગાળો તેમજ સ્ટાઇપેન્ડ એપ્રેન્ટીસ અધિનિયમ 1961 મુજબ રહેશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે. અમારો હેતુ આપ સુધી સાચી માહિતી પહોચાડવાનો છે તેથી અરજી કરતા પહેલા જાહેરાતની ખરાઈ જરૂર કરી લેવી.

આ પણ જુઓ : ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી ઈન્ટરવ્યું પ્રમાણે થશે (નિયમો મુજબ)

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

ઉમેદવારોએ જન્મ તારીખનો દાખલો શૈક્ષણિક પરિણામ પત્રક અને જરૂરી લાયકાતના પ્રમાણપત્રની સ્વ પ્રમાણિત કરેલ નકલો સાથે તા. 15-11-2022 સુધીમાં વ્યવસ્થાપક સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ, અમદાવાદને મળે એ રીતે અરજી કરવી.

સરનામું
વ્યવસ્થાપક
સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ,
અમદાવાદ

સરકારી મુદ્રણાલય અમદાવાદ ભરતી 2022 અરજીની છેલ્લી તારીખ કઈ છે

છેલ્લી તારીખ : 15-11-2022

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ