અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, ITI પાસ અને અન્ય લાયકાત

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023 : પાદરા નગરપાલિકા, પાદરમાં એપ્રેન્ટીશીપ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર વિવિધ એપ્રેન્ટીસોની ભરતી યોજનાર હોય, જેના અનુસંધાને આઈ.ટી.આઈ. પાદરા (મહુવડ) તથા પાદરા નગરપાલિકાના સંયુક્ત ભરતીમેળાનું આયોજન આપેલ સરનામે કરવામાં આવેલ છે.

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલપાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2022
પોસ્ટ નામએપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022
કુલ જગ્યા21
સ્થળપાદરા (વડોદરા)
અરજી છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયે 20 દિનમાં
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : SSC MTS ભરતી 2023

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023
પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી 2023

પાદરા નગરપાલિકામાં ફાયરમેન, વાયરમેન, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, લાયકાત, કુલ જગ્યા, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : RMC MPHW ભરતી 2023

પાદરા નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

ક્રમપોસ્ટકુલ જગ્યાલાયકાત
1સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર02એસ.આઈ. (આઈ.ટી.આઈ/સરકાર માન્ય એસ.આઈ કોર્ષ)
2સ્ટ્રીટ વેન્ડીંગ ફી વસુલાત ક્લાર્ક06એસ.એસ.સી. પાસ
3ગટર શાખામાં ઓપરેટર-વાયરમેન01એસ.એસ.સી. પાસ સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી વાયરમેનનો કોર્ષ
4ગટર શાખામાં સુપરવાઈઝર01એસ.એસ.સી. પાસ
5વોટર વર્કસ શાખામાં ઓપરેટર04એસ.એસ.સી. પાસ
6વાહન શાખામાં ડ્રાઈવર-ફાયરમેન02ધોરણ 8 પાસ, હેવી વ્હીકલ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ
7ફાયરમેન03આગના કામનો અનુભવી
8કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર01આઈ.ટી.આઈ/સરકાર માન્ય કોમ્પ્યુટર કોર્ષ
9સ્ટ્રીટ લાઈટ શાખામાં ડ્રાઈવર-વાયરમેન01ધોરણ 8 પાસ, હેવી વ્હીકલ ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ. સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી વાયરમેનનો કોર્ષ

આ પણ જુઓ : કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

વય મર્યાદા

  • 18 થી 35 વર્ષ સુધી

સ્ટાઇપેન્ડ

  • સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ સ્ટાઇપેંડ પેટે દર મહીને ચૂકવવામાં આવશે.

આ પણ જુઓ : જંબુસર નગરપાલિકા ભરતી 2023

જરૂરી સુચના

અરજદારે અરજી સાથે એલ.સી./શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ સર્ટીફીકેટ/આધારકાર્ડ/પાનકાર્ડ/બેંક પાસબુક રજુ કરવાના રહેશે.

એપ્રેન્ટીશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે.

ઉમેદવારે અગાઉ એપ્રેન્ટીસ કરેલ ન હોવી જોઈએ.

આખરી નિર્ણય આ અંગેની નિયુક્ત થયેલ સમિતિનો રહેશે.

આ પણ જુઓ : અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023

ભરતીમેળાની જાણ કોલ લેટર દ્વારા કરવામાં આવશે.

ઉમેદવારે અરજીની નકલ તથા તમામ પ્રમાણપત્રો સાથે ઉપરોક્ત સ્થળે, સમયે અને તારીખે હાજર રહેવું.

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ પૈકી સવર્ગવાર જગ્યાઓમાં વધારો કે ઘટાડો નગરપાલિકાની જરૂરિયાત મુજબ કરવામાં આવશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમથી પ્રાપ્ત થયેલ છે. અમારો મુખ્ય હેતુ આપના સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે તેથી ભરતીની માહિતીની ખરાઈ કરી પછી જ અરજી કરો.

આ પણ જુઓ : CRPF ભરતી 2023

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ આ જાહેર નિવિદા પ્રસિદ્ધ થયેથી દિન-20માં પાદરા નગરપાલિકા કચેરીમાં આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મુખ્ય અધિકારી, પાદરા નગરપાલિકા, પાદરાના નામે (કવર પર એપ્રેન્ટીશીપ ટ્રેડ સહીત લખી) મોકલી આપવાના રહેશે.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023

3 thoughts on “પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, ITI પાસ અને અન્ય લાયકાત”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ