મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022

મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 : જીલ્લા પંચાયત કચેરી મહીસાગર. લુણાવાડા ખાતે કાયદા સલાહકારની જગ્યા પ્રારંભિક 11 માસ માટે કરાર આધારિત ધોરણે ભરવા માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં અરજી મંગાવવામાં આવી છે.

મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલમહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022
પોસ્ટ નામકાયદા સલાહકાર
કુલ જગ્યા1
સંસ્થામહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કચેરી
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://mahisagardp.gujarat.gov.in/
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : NHM ખેડા ભરતી 2022

મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022
મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022

આ પણ જુઓ : ગુજરાત હાઈકોર્ટ લીગલ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2022

કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022

જે મિત્રો કાયદા સલાહકાર ભરતીની રાહે બેઠા છે તેઓ માટે આ એક ખુબ જ સારી તક છે. ભરતીને લગતી માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે મુજબ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ઓછામાં ઓછી ભારતની માન્ય યુનિવર્સીટીમાં કાયદાના સ્નાતકની ડિગ્રી. (L.L.B)
  • કાયદાની પ્રેક્ટીસ માટે માન્યતા.
  • CCC+ કક્ષાનું કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું જ્ઞાન.

આ પણ જુઓ : સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

અનુભવ

  • ઓછામાં ઓછો 05 વર્ષનો પ્રેક્ટીસીંગ એડવોકેટ તરીકેનો અનુભવ.
  • તે પૈકી નામ, હાઈકોર્ટમાં ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષની વકીલાતનો અનુભવ
  • સરકાર વિભાગો / વિભાગીય કચેરીઓમાં સરકારવતીના સુપ્રીમ કોર્ટે / હાઈકોર્ટ કેસમાં બચાવની કામગીરીનો 3 વર્ષનો અનુભવ.

આ પણ જુઓ : પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

વય મર્યાદા

  • 50 વર્ષ

પગાર અને ભથ્થા

  • રૂ. 60,000/- માસિક એકત્રિત રકમ

આ પણ જુઓ : જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ ભરતી 2022

અન્ય વિગતો

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તથા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયામાં નોંધણી હોવી ફરજીયાત છે.

ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષા પરનું પ્રભુત્વ ઇચ્છનીય છે.

કામગીરી સંતોષકારક ન હોવાના કિસ્સામાં કરાર રદ કરવાની સત્તા જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની રહેશે.

આવેલ અરજીઓમાંથી પસંદગી પરત્વેના તમામ હક્કો પસંદગી સમિતિને આધિન રહેશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ મધ્યમ દ્વારા પ્ર્રાપ્ત થયેલ છે તેથી અરજી કરતા પહેલા ભરતીની ખરાઈ કરી લેવી.

મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

અરજી પત્રકનો નમુનો તથા કરારની શરતો અને બોલીઓ જીલ્લા પંચાયતની વેબસાઈટ https://mahisagardp.gujarat.gov.in/ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

સંપૂર્ણ વિગતો સાથે ભરાયેલ અરજી પત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલ સાથે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી છેલ્લી તારીખ સુધીમાં આપેલ સરનામે રજી.પો.એડી. થી કવર ઉપર કાયદા સલાહકારની નિમણૂક અરજી લખી મોકલી આપવાની રહેશે.

સરનામું
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
જીલ્લા પંચાયત મહીસાગર,
લુણાવાડા

મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 07-01-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment