અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: Gujarat GDS Bharti 2023

Table of Contents

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક અને અન્ય કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 2017 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

જાહેરાત ક્રમાંક17-21/2023-GDS
પોસ્ટ ટાઈટલઇન્ડિયન પોસ્ટ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023
પોસ્ટબ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM)
ડાક સેવક
કુલ જગ્યા40889
ગુજરાત જગ્યા2017
અરજી શરૂ તારીખ27-01-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ16-02-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://indiapostgdsonline.gov.in

Gujarat GDS Bharti 2023

ઈન્ડીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) (બ્રાંચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM)/આસિસ્ટન્ટ બ્રાંચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) / ડાક સેવક)ની જગ્યાઓ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023
ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

16 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી કરી શકશો અરજી

પોસ્ટ વિભાગની ભરતી અથવા ગ્રામીણ ડાક સેવકની ભરતી માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમને આપીશું. પોસ્ટ વિભાગ, સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલય, ભારત સરકારે 27 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં સ્થિત મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસો અને અન્ય પોસ્ટ ઓફિસોમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS) ની ભરતી માટે એક જાહેરાત બહાર પાડી છે, જેમાં ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 (મેટ્રિક અથવા હાઈસ્કૂલ અથવા માધ્યમિક અથવા માધ્યમિક) પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારો સત્તાવાર ભરતી પોર્ટલ, indiapostgdsonline.gov.in પર જઈને આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી, 2023 નક્કી કરવામાં આવી છે.

પરીક્ષા વગર ઉમેદવારોની પસંદગી થશે.

પોસ્ટ વિભાગમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કોઈ ટેસ્ટ કે ઈન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે. દેશભરના પોસ્ટ વિભાગના વિવિધ વર્તુળો અનુસાર ઉમેદવારોના 10મા ગુણના આધારે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. આ મેરિટ લિસ્ટ મુજબ, ઉમેદવારોને સંબંધિત પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા નિર્ધારિત સમયપત્રક મુજબ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે.

ગ્રામીણ ડાક સેવક ગુજરાત ભરતી 2023

કેટેગરીજગ્યા
UR880
OBC483
SC96
ST301
EWS210
PWD (A/B/C/DE)47
કુલ2017

ધોરણ 10 પાસ ભરતી 2023

પોસ્ટ વિભાગમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકની જગ્યાઓ માટે, ઉમેદવારો 10મા ધોરણના હોવા જોઈએ તેમજ અરજીના પોસ્ટલ સર્કલ માટે નિર્ધારિત પ્રાદેશિક ભાષા પર કમાન્ડ ધરાવતા હોવા જોઈએ. ઉમેદવારો તે ભાષામાં લખતા, વાંચતા અને બોલતા આવડતું હોવું જોઈએ. વધુમાં, ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ, જે અરજીની છેલ્લી તારીખથી ગણવામાં આવશે. ભારત સરકારના નિયમો અનુસાર અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

વય મર્યાદા

  • ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 40 વર્ષ.
  • અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.

અરજી ફી

મહિલા / SC / ST / PwD ઉમેદવારફી નથી
અન્ય ઉમેદવારોરૂ. 100/-

ગુજરાત પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 અરજી કરવા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

  • ફોટોગ્રાફની સ્કેન કોપી
  • સહીની સ્કેન કોપી
  • 10માં ધોરણની માર્કશીટ
  • જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર
  • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
  • કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર
  • શારીરિક વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

નોંધ : સત્તાવાર જાહેરાત વાંચ્યા બાદ જ અરજી કરો.

ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ GDS ભરતી 2023 અરજી પ્રક્રિયા

Step-1 સત્તાવાર વેબસાઇટ https://indiapostgdsonline.gov.in/ પર જાઓ
Step-2 “ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો” પર ક્લિક કરો “ ગુજરાત 1700 પોસ્ટ્સ) ”, જાહેરાત પર ક્લિક કરો.
Step-3 સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
Step-4 ઉમેદવારોએ નોંધણી કરવી જોઈએ અને લોગિન દ્વારા અરજી કરવી જોઈએ.
Step-5 ઉમેદવારોએ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
Step-6 તમારો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.
Step-7 પછી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.
Step-8 પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ જુઓ ક્લિક કરો.
Step-9 ઉમેદવારોને સબમિટ કરતા પહેલા તેમના અરજી ફોર્મમાં ફેરફાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.
Step-10 તમારે અરજી ફોર્મ ફરી એકવાર તપાસવું જોઈએ કે માહિતી સાચી છે કે ખોટી.
Step-11 તે પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો, તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.
Step-12 પછી તમારી નોંધણી સ્લિપ જનરેટ કરો અને પ્રિન્ટ કરો.

ગુજરાત GDS ભરતી 2023 જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ફૂલ જગ્યા નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 FAQs

ઇન્ડિયા પોસ્ટ 2023 ભરતી માટે કેટલી ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે?

કુલ 40,889 જગ્યાઓ બહાર પાડી છે.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 માટે વય મર્યાદા કેટલી છે?

18 થી 32 વર્ષ અને અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને વય મર્યાદામાં છૂટછાટ

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 માટે ગુજરાતની કુલ જગ્યાઓ કેટલી છે?

2017 જુલ જગ્યાઓ ગુજરાતની

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 અરજી કરવા સત્તાવાર વેબ સાઈટ કઈ છે?

https://indiapostgdsonline.gov.in

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી 2023 છે

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 માટે લાયકાત કઈ જોઈએ?

લાયકાત ધોરણ 10 પાસ જોઈએ.

20 thoughts on “ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: Gujarat GDS Bharti 2023”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ