અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GPSC ભરતી 2022 @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC ભરતી 2022 : ગુજરાત જાહેરાત સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા એકાઉન્ટ ઓફિસર, આદર્શ નિવાસી શાળાના આચાર્ય, કાર્યપાલ ઈજનેર વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

GPSC ભરતી 2022
GPSC ભરતી 2022

આ પણ જુઓ : કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

GPSC ભરતી 2022

જાહેરાત ક્રમાંક21/2022-23 થી 27/2022-23
પોસ્ટ ટાઈટલGPSC ભરતી 2022
પોસ્ટ નામહિસાબી અધિકારી, વર્ગ 1
હિસાબી અધિકારી, વર્ગ 2
આદર્શ નિવાસી શાળાના આચાર્ય
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) વર્ગ 1
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (મિકેનિકલ)
મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ)
મદદનીશ ઈજનેર (મિકેનિકલ)
કુલ જગ્યા306
સંસ્થા નામગજરાત જાહેર સેવા આયોગ (gpsc)
અરજી છેલ્લી તારીખ01-11-2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટgpsc.gujarat.gov.in
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

આ પણ જુઓ : તલોદ નગરપાલિકા ભરતી 2022

જે મિત્રો gpsc ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારી તક છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પ્રક્રિયા વગેરે બાબત નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

જાહેરાત ક્રમાંકપોસ્ટ નામકુલ જગ્યાપગાર
GPSC/202223/21હિસાબી અધિકારી, વર્ગ 11256,100-1,77,500/-
GPSC/202223/22હિસાબી અધિકારી, વર્ગ 21544,900-1,42,400/-
GPSC/202223/23આદર્શ નિવાસી શાળાના આચાર્ય, વર્ગ 21944,900-1,42,400/-
GPSC/202223/24કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ), વર્ગ 10667,700-2,08,700/-
GPSC/202223/24નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ), વર્ગ 22253,100-1,67,800/-
GPSC/202223/26નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (મિકેનિકલ), વર્ગ 20753,100-1,67,800/-
GPSC/202223/27મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ), વર્ગ 212544,900-1,42,000/-
GPSC/202223/28મદદનીશ ઈજનેર (મિકેનિકલ), વર્ગ 210044,900-1,42,000/-

આ પણ જુઓ : કોલર નેમ એનાઉન્સર એપ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ લાયકાત આપવામાં આવેલ છે તેથી કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

આ પણ જુઓ : ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

વય મર્યાદા

પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ વય મર્યાદા આપવામાં આવેલ છે તેથી કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

આ પણ જુઓ : MDM પંચમહાલ ભરતી 2022

અરજી ફી

જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ રૂ. 100/- + લાગુ પોસ્ટલ શુલ્ક, જ્યારે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો અને ગુજરાત રાજ્યની અસુરક્ષિત શ્રેણીના આર્થિક રીતે નબળા વિભાગ અને ભૂતપૂર્વ. સર્વિસમેન અને પીએચ ઉમેદવારોને ફીની જરૂર નથી. જ્યારે અન્ય રાજ્યોના અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ નિયત અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે.

GPSC ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારીની પસંદગી GPSC બોર્ડના નિયમો મુજબ થશે.

GPSC ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

GPSC ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 01-11-2022

સત્તાવાર જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ