અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

46 thoughts on “Rojgar Portal 2023: તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી મેળવો, @anubandham.gujarat.gov.in”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ