સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને ITI પાસ

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોની ખાલી પડેલ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય દર્શાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલસરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023
પોસ્ટ નામઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય
કુલ જગ્યા31
નોકરી સ્થળવડોદરા-ગુજરાત
અરજી છેલ્લી તારીખ20-03-2023
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ સુધારો ઓનલાઈન ઘર બેઠા

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023
સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023

આ પણ જુઓ : તલાટી પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી 2023

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ વડોદરા ભરતી 2023 દ્વારા 31 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતીમાં ફોર્મ ભરી શકશે.

Government Printing Press Vadodara Recruitment 2023

જે મિત્રો સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ સારો મોકો છે. એપ્રેન્ટીસ ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : PM Kisan Beneficiary List 2023

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ વડોદરા ભરતી 2023

ટ્રેડતાલીમની મુદ્દતકુલ જગ્યા
બુક બાઈન્ડર24 માસ18
ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર36 માસ03
ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ ઓપરેટર12 માસ02
ઓફીસ ઓપરેશન એક્ઝીક્યુટીવ (બેંક ઓફિસ)12 માસ08

8 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ, ITI શૈક્ષણિક લાયકાત

ટ્રેડલાયકાત
બુક બાઈન્ડરધોરણ 8 પાસ
ઓફસેટ મશીન માઈન્ડરએસ.એસ.સી. પાસ (ધોરણ 10 પાસ)
ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ ઓપરેટરઆઈ.ટી.આઈ. (ડી.ટી.પી. કોર્સ) પાસ
ઓફીસ ઓપરેશન એક્ઝીક્યુટીવ (બેંક ઓફિસ)એચ.એસ.સી. પાસ (ધોરણ 12 પાસ)

આ પણ જુઓ : તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી મેળવો

વય મર્યાદા

દરેક ટ્રેડ માટે વય મર્યાદા તારીખ 20-03-2023ના રોજ 14 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ નહી.

સ્ટાઇપેન્ડ

ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટીસ અધિનિયમ 1961 મુજબ સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરેલ માસિક સ્ટાઇપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે અને તાલીમ પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટાથયેલ ગણાશે.

સુચના

ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર ટ્રેડમાં આઈ.ટી.આઈ પાસ કરેલ હશે તેને 01 વર્ષ છૂટ આપવામાં આવશે અને આગલા વર્ષમાં પ્રવેશ મળશે.

દરેક ઉમેદવાર https://www.apprenticeshipindia.gov.in વેબસાઇટ પર ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઈએ અને રજીસ્ટ્રેશન નંબર અરજી ઉપર ફરજીયાત દર્શાવવાનો રહેશે.

ઉમેદવારોએ અરજીમાં તમામ વિગતો ભરી, ટ્રેડનું નામ, મોબાઈલ નંબર દર્શાવી અરજી સાથે જન્મતારીખનો દાખલો, અભ્યાસની માર્કશીટ અને આધારકાર્ડની પ્રમાણિત નકલો તારીખ : 20-03-2023 સુધીમાં વ્યવસ્થાપકશ્રી, સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, આનંદપુરા, કોઠી રોડ, વડોદરા – 390001ને મળી રહે તે રીતે મોકલી આપવી.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે. અમારો હેતુ આપ સુધી સાચી માહિતી પહોચાડવાનો છે તેથી અરજી કરતા પહેલા જાહેરાતની ખરાઈ જરૂર કરી લેવી.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023

8 thoughts on “સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને ITI પાસ”

Leave a Comment