ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

MDM અમરેલી ભરતી 2022

MDM અમરેલી ભરતી 2022 : મધ્યાહન ભોજન યોજના, કલેકટર કચેરી અમરેલી દ્વારા તાજેતરમાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર પોસ્ટ માટે 11 મહિનાના કરાર આધારિત જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચો અને અરજી કરો.

MDM અમરેલી ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલMDM અમરેલી ભરતી 2022
પોસ્ટ નામજિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર
તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર
કુલ જગ્યા12
સ્થળઅમરેલી
વિભાગમધ્યાહ્ન ભોજન વિભાગ અમરેલી
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

SBI ભરતી 2022

MDM ભરતી 2022

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર ખાતે 11 મહિનાના કરાર આધારિત ભરતી માટે યોગ્ય લાયકાત અને પૂરતો અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

મધ્યાહન ભોજન અમરેલી ભરતી 2022

પોસ્ટ નામજગ્યાલાયકાત/અનુભવપગાર
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડીનેટર0150% ગુણ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી.
માન્યતા યુનિવર્સિટીમાંથી એમ.સી.એ.ની ડિગ્રી ધરાવનારને અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.
સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી CCC પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ તેમજ ઉમેદવારના કોમ્પ્યુટરના જ્ઞાનની ચકાસણી પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ લઈને કરવામાં આવશે.
અનુભવ
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકે ઓછામાં ઓછો બે વર્ષનો અનુભવ ફરજિયાત.
ડી.ટી.પી. (ડેસ્કટોપ પબ્લિકેશન) ઓપરેટર તરીકેનો અનુભવ આદર્શ ગણાશે.
આસીસ્ટન્ટ તરીકેનો વહીવટી અનુભવ ધરાવતા લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
રૂ. 10,000/- ફિક્સ
તાલુકા MDM સુપરવાઇઝર11માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ ઈન હોમ સાયન્સ અથવા ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રીશીયન અથવા સાયન્સની ડિગ્રી.
ઉમેદવારોના કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનની પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ લઈને ચકાસણી કરવામાં આવશે.
અનુભવ
2 થી 3 વર્ષનો વહીવટી કામગીરીનો અનુભવ.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
રૂ. 15,000/- ફિક્સ

ગુજરાત સાયબર પોલીસ સ્ટેશન ટેકનીકલ એક્ષપર્ટ ભરતી 2022

વયમર્યાદા

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 58 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

MDM અમરેલી ભરતી 2022 માટે પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટ / ઇન્ટરવ્યુ / ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનના આધારે કરવામાં આવશે. (નિયમોને આધીન)

MDM અમરેલી ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

અરજી ફોર્મ, નિમણૂક માટેની લાયકાત અને શરતો નાયબ કલેકટર, મ.ભો.યો.ની કચેરીમાંથી મેળવી શકાશે.
નિયત નમુનામાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના 10 દિવસોમાં અરજી નીચેના સરનામે રૂબરૂમાં, રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. કે સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહેશે. નિયત સમય બાદ મળેલ અરજીઓ માન્ય ગણાશે નહી.

અરજી મોકલવાનું સરનામું
નાયબ કલેકટર,
મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કચેરી,
સેકન્ડ ફ્લોર,
જીલ્લા સેવા સદન,
રાજ મહેલ કમ્પાઉન્ડ,
અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

MDM અમરેલી ભરતી 2022 છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાને 10 દિવસમાં અરજી કરવી (જાહેરાત પ્રસિદ્ધ તારીખ : 31-08-2022)

ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

જાહેરાતઅહિયાં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
MDM અમરેલી ભરતી 2022
MDM અમરેલી ભરતી 2022

1 thought on “MDM અમરેલી ભરતી 2022”

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ