PFRDA ભરતી 2022

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

જે મિત્રો PFRDA ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે ખુબ જ સારો મોકો છે.

પેન્શન નિધિ વિનિયામક અને વિકાસ પ્રાધિકરણ (પીએફઆરડીએ/પ્રાધિકરણ), દ્વારા સીધી ભારતીના આધારે વિવિધ ધારાઓમાં અધિકારી ગ્રેડ ‘એ’ (સહાયક મેનેજર)ના પદો ભરવા માટે ભારતીય નાગરિક પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ છે.

લાયકાત

દરેક પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ લાયકાત  આપવામાં આવેલ છે તેથી જાહેરાત વાંચો

વય મર્યાદા

31 જુલાઈ, 2022ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ત્રીસ (30) વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ એટલે કે, ઉમેદવારનો જન્મ 01 ઓગસ્ટ, 1992ના રોજ અથવા તે પછી થયો હોવો જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ત્રણ સ્ટેપમાં કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટમાં જઈને ઓનલાઈન અરજી કરની રહેશે

અરજી છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી છેલ્લી તારીખ : 07-10-2022

જે મિત્રો PFRDA ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે ખુબ જ સારો મોકો છે.

જે મિત્રો PFRDA ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે ખુબ જ સારો મોકો છે.