નિયામક, રોજગાર અને તાલીમ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં રોજગાર કચેરી મારફતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સરકારી, પ્રાઈવેટ કંપનીઓ દ્વારા આ રોજગાર ભરતી મેળા મારફતે ઉમેદવારોની પસંગી કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળા માટે અરજી કઈ રીતે કરશો?

1. anubandham.gujarat.gov.in પર જાઓ 2. નોંધણી બટન પર ક્લિક કરો 3. તમને “નોકરી શોધનાર” વિકલ્પ “નોંધણી” ટેબ પસંદ કરીને મળશે અને તાત્કાલિક સૂચના પ્રાપ્ત કરવા માટે, તમારે એક ઇમેઇલ સરનામાંની જરૂર પડશે અથવા મોબાઈલ નંબર નાખવાનો થશે 4. ‘નેક્સ્ટ’ બટન દબાવો. તે પછી, તમને ઉલ્લેખિત સેલ ફોન નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે. 5. તમે SMS દ્વારા તમારા મોબાઇલ નંબર પર મેળવેલ OTP દાખલ કરો પછી આગળ બટન પર ક્લિક કરો. 6. તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો જેમ કે પ્રથમ નામ, મધ્ય નામ, છેલ્લું નામ, સરનામું, શહેર, પિન કોડ, રાજ્ય અને જિલ્લા. 7. તમે આ તમામ પગલાં પૂર્ણ કરી લો તે પછી, “આગલું” વિકલ્પ પસંદ કરો. 8. ‘રજીસ્ટ્રેશન’ શીર્ષકવાળી એપ્લિકેશન હવે પ્રદર્શિત થશે. અહીં તમારે એક અનન્ય ID પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે પ્રકાર, એક અનન્ય ID નંબર, લોગિન માટેની વિગતો અને ફોન નંબર. 9. તમે ફોન નંબર દ્વારા અથવા ઈમેલ એડ્રેસ દ્વારા પણ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. 10. તે પછી, એક મજબૂત પાસવર્ડ સ્થાપિત કરો અને તેને બે વાર તપાસો. 11. સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો 12. ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 સ્ટેપની ફોટા સાથે સમજ નીચેની લીંક પરથી મેળવો.

રોજગાર ભરતી મેળા ગુજરાતમાં કોણ ભાગ લઈ શકે?

– ધોરણ 10થી ઓછુ ભણેલા – ધોરણ 10 પાસ – ધોરણ 12 પાસ – ITI પાસ વિવિધ ટ્રેડ સાથે – ડીપ્લોમાં પાસ – એન્જીનીયરીંગ પાસ – સ્નાતક પાસ – અનુસ્નાતક પાસ – અન્ય લાયકાત ધરાવતા તમામ લોકો

તા. 19/07/2022 થી 29/07/2022 દરમ્યાન યોજાનાર ભરતી મેળાના સ્થળો (મંગળવાર અને ગુરુવાર)

દરેક જીલ્લામાં ભરતી મેળાનું આયોજન