અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 : ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 અને જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મિત્રોએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલ છે તેઓ આ પરીક્ષામાં ભાગ લઈ શકશે. પરીક્ષાનું આયોજના 29-01-2022ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે.

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022
તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

આ પણ જુઓ : ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

જાહેરાત ક્રમાંક10/2021-22 અને 12/2021-22
પોસ્ટ ટાઈટલતલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022
પોસ્ટ નામTalati Exam Date 2022
કુલ જગ્યા3437+
અરજી તારીખઅરજી શરૂ તારીખ : 28-01-2022
અરજી છેલ્લી તારીખ : 15-02-2022
તલાટી પરીક્ષા તારીખ 202229-01-2022
જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 202208-01-2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટgpssb.gujarat.gov.in

આ પણ જુઓ : અંગ્રેજી શીખવા માટે એપ

તલાટી પરીક્ષા તારીખ 2022

જાહેરાત ક્રમાંક ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) સંવર્ગ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા. 29-01-2023ના રોજ લેવામાં આવશે.

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022

જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ / હિસાબ) સંવર્ગ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા. 08-01-2023ના રોજ લેવામાં આવશે.

આ પણ જુઓ : SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

જે ઉમેદવારો તલાટી મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કની જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરેલ હતું તેઓ પરીક્ષાની તારીખના થોડા દિવસો પહેલા પરીક્ષા કેન્દ્રનું નામ અને સ્થાન કોલ લેટર દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

GPSSB દ્વારા તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કના ફોર્મ ભરાયા બાદ બંનેના રીજેક્ટ એપ્લીકેશન લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. અધુરી માહિતી કે પરીક્ષા ફી વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા હતા તે લિસ્ટ અવશ્ય ચેક કરજો.

તલાટી મંત્રીની પરીક્ષા OMR પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા લેવામાં આવશે. 100 માર્કસનું પેપર આવશે. પરીક્ષા પદ્ધતિની માહિતી અમારા દ્વારા ટૂંક જ સમયમાં મુકવામાં આવશે અથવા ભરતીની જાહેરાતમાં પરીક્ષાનો અભ્યાસ ક્રમ અને પરીક્ષા પદ્ધતિ આપેલ છે તે વાંચો.

આ પણ જુઓ : કોલર નેમ એનાઉન્સર એપ્સ

તલાટી પરીક્ષા તારીખઅહીં ક્લિક કરો
જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

તલાટીની પરીક્ષા કઈ તારીખે યોજાશે?

તલાટીની પરીક્ષા 29-01-2022ના રોજ યોજાશે.

જુનિયર કલાર્કની પરીક્ષા કઈ તારીખે યોજાશે?

જુનિયર કલાર્કની પરીક્ષા 08-01-2022ના રોજ યોજાશે.

1 thought on “તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 @gpssb.gujarat.gov.in”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ