અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Indian Army Bharti 2023: અગ્નિવીર ભરતી 2023, અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

Indian Army Bharti 2023

Indian Army Bharti 2023: ભારતીય આર્મી દ્વારા ARO અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2023ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. અગ્નિવીર ભરતી 2023 ગુજરાત માટે રજીસ્ટ્રેશન 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 20 માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન કરવાનું રહેશે. અગ્નિવીર અમદાવાદ ભરતી 2023 અને અગ્નિવીર જામનગર ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન પરીક્ષાની તારીખ 17 એપ્રિલ 2023ના રોજ … Read more

ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @joinindianarmy.nic.in

અગ્નિવીર ગુજરાત ભરતી 2022

ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા એઆરઓ અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે અગ્નિવીર ગુજરાત ભરતી 2022 નોટીફીકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અગ્નિવીર ભરતી 2022 માટે રજીસ્ટ્રેશન 5 ઓગસ્ટ 2022 થી 3 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન મારફતે કરવાનું રહેશે. અગ્નિવીર અમદાવાદ ભરતી 2022 રેલીનું આયોજન તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2022 થી 8 નવેમ્બર 2022ના રોજ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ