અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GDS Result 2023: ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023: Indian Post GDS Result 2023ની મોટી અપડેટ ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક મેરીટ લિસ્ટ જાહેર. જો તમે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરી છે, Gujarat Post GDS Result 2023, તો તમે ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર તમારા પરિણામો જોઈ શકશો. આ ઉપરાંત પરિણામની સીધી લિંક પણ અહીં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

પોસ્ટ નામગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023
પોસ્ટ ટાઈટલGujarat GDS Result 2023
કુલ જગ્યા2017 (ગુજરાત)
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://indiapostgdsonline.cept.gov.in/
ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023
ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023

Gujarat GDS Result PDF ફોર્મેટમાં બહાર પાડશે. ગુજરાત પોસ્ટ GDS 2023 પરિણામ PDFમાં પસંદગીના ઉમેદવારોની વિગતો શામેલ છે. ગુજરાત પોસ્ટ GDS પરિણામ માર્ચ મહિનામાં અપેક્ષિત છે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર નજર રાખે. (Gujarat Post GDS Result 2023)

Indian Post GDS Result 2023

મેરિટ સૂચિ 4 દશાંશની ચોકસાઈની ટકાવારી પર એકત્ર કરાયેલ માન્ય બોર્ડના 10મા ધોરણની માધ્યમિક શાળા પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણ/ગ્રેડ/પોઈન્ટનું ગુણમાં રૂપાંતરણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે. સંબંધિત બોર્ડના માન્ય ધોરણો મુજબ તમામ વિષયો પાસ કરવા ફરજિયાત છે.

Gujarat Post GDS Result 2023

પરિણામ જુઓઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

નોંધનીય છે કે, ઈન્ડિયા પોસ્ટમાં GDSની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે 27 સપ્ટેમ્બરથી 16 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. તમે વધુ વિગતો માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પણ જોઈ શકો છો.

2 thoughts on “GDS Result 2023: ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ 2023”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ