ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022 : રાજ્યમાં આર્થિક સ્થિતિ ધરાવતા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકે તથા માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં ડ્રોપ આઉટ દર ઘટે તે હેતુથી ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે NMMS (નેશનલ મીન્સ-મેરીટ સ્કોલરશીપ) નામની યોજના શિક્ષણ મંત્રાલય ભારત સરકાર તરફથી અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022
ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

આ પણ જુઓ : જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

જાહેરાત ક્રમાંકરાપબો/NMMS/2022/9113-67
પોસ્ટ ટાઈટલગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022
પોસ્ટ નામનેશનલ મીન્સ-મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના 2022
મળવાપાત્ર શિષ્યવૃત્તિ4 વર્ષના કુલ 48000/- રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ05 નવેમ્બર 2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટwww.sebexam.org
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

આ પણ જુઓ : જમીનના 7/12 અને 8-અ ના દાખલા

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા NMMS સ્કોલરશીપ પરીક્ષાનું નોટીફીકેશન 07 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ 11 ઓક્ટોબર 2022 થી 05 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકશે. જે વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષાના મેરીટમાં સિલેકશન થશે તેમને માસિક રૂ. 1000/- ના લેખે વાર્ષિક 12000 રૂપિયા મુજબ 4 વર્ષ સુધી નિયત પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને મળવાપાત્ર થશે.

આ પણ જુઓ : PVC આધાર કાર્ડ મંગાવો ઘર બેઠા

ગુજરાત NMMS પરીક્ષા 2022

કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા NMMS પરીક્ષાનું દર વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષામાં ધોરણ 8માં ચાલુ વર્ષે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે પાત્રતા કોણ ધરાવે છે તેની તમામ માહિતી માટે NATIONAL SCHOLARSHIP PORTALમાં આપેલી સુચનાઓ અવશ્ય વાંચવી.

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા માત્ર પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. શિષ્યવૃત્તિ સંબંધિત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ જવાબદાર રહેશે નહી.

આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

લાયકાત

જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ 8માં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, લોકલ બોડી શાળાઓમાં (જિલ્લા પંચાયત / મહાનગરપાલિકાની / નગરપાલિકાની શાળા) તથા ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાથી NMMSની પરીક્ષા આપી શકશે.

જનરલ કેટેગરી તથા ઓ.બી.સી. કેટેગરીના વિદ્યાર્થીએ ધોરણ 7માં ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઈએ. અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત (ST) વિદ્યાથીએ ધોરણ 7માં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઈએ.

ખાનગી શાળાઓ (પ્રાઇવેટ શાળા / સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળા), કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, જવાહર નવોદય વિદ્યાલય તથા જે શાળાઓમાં રહેવા, જમવા અને અભ્યાસની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય તેવી કેન્દ્ર / રાજ્ય સરકારની સંસ્થાઓ દ્વારા ચાલતી નિવાસી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષામાં આવેદનપત્ર ભરી શકશે નહી.

આ પણ જુઓ : ગુજરાતના તમામ ગામના નકશા જુઓ

આવક મર્યાદા

એન.એમ.એમ.એસ.ની પરીક્ષા માટે નક્કી થયા મુજબ ઉમેદવારના વાલીની વાર્ષિક આવક રૂ. 3,50,000/-થી વધારે નાં હોવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીના આવેદનપત્ર સાથે વાલીની વાર્ષિક આવકના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ અવશ્ય જોડવાની રહેશે. (સરકાર દ્વારા અધિકૃત કરેલ અધિકારીશ્રીનો દાખલો જોડવાનો રહેશે).

આ પણ જુઓ : જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો

પરીક્ષા ફી

 • જનરલ કેટેગરી, EWS તથા ઓ.બી.સી. કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા ફી રૂ. 70/- રહેશે.
 • પી.એચ.એસ.સી. તથા એસ.ટી. કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા ફી રૂ. 50/- રહેશે.
 • સર્વિસચાર્જ અલગથી ચૂકવવાનો રહેશે.
 • કોઇપણ સંજોગોમાં ભરેલ ફી પરત કરવામાં આવશે નહી.

આ પણ જુઓ : ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો

પ્રશ્નપત્રનો ઢાંચો અને ગુણ

કસોટી પ્રકારપ્રશ્નગુણસમય
MAT બૌધિક યોગ્યતા કસોટી909090 મિનીટ
SAT બૌધિક યોગ્યતા કસોટી909090 મિનીટ
ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

અભ્યાસક્રમ

MAT બૌધિક યોગ્યતા કસોટી90 પ્રશ્નો શાબ્દિક અને અશાબ્દિક તાર્કિક ગણતરીના રહેશે. આ પ્રશ્નોમાં સાદ્રશ્ય (Analogy), વર્ગીકરણ (Classification), સંખ્યાત્મક શ્રેણી (Numerical Series), પેટર્ન (Pattern Perception), છૂપાયેલ આકૃતિ (Hidden Figure) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
SAT બૌધિક યોગ્યતા કસોટી90 પ્રશ્નોમાં ધોરણ 7 અને ધોરણ 8ના ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયનો સમાવેશ થશે.
ધોરણ 7 માટે ગત શૈક્ષણિક વર્ષનો અભ્યાસક્રમ રહેશે.
ધોરણ 8 માટે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષનો પ્રથમસત્રનો અભ્યાસક્રમ રહેશે.
ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • ઓનલાઈન ભરેલ આવેદનની પ્રિન્ટ
 • ફી ભર્યાનું ચલણ (માત્ર SEB કોપી)
 • આવકના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ
 • ધોરણ 7 માર્કશીટ
 • જાતિના પ્રમાણપત્રની નકલ
 • વિકલાંગતા અંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • અન્ય માહિતી માટે જાહેરાત વાંચો

આ પણ જુઓ : પાનકાર્ડ મેળવો ફક્ત 10 જ મિનિટ

ગુજરાત NMMS પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ

આ જાહેરાત ના સંદર્ભમાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. તારીખ 11/10/2022 થી 05/11/2022 સુધી www.sebexam.org પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

NMMS પરીક્ષા 2022 અગત્યની તારીખો

 • જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખ : 07/10/2022
 • ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનો સમયગાળો : 11/10/2022 થી 05/11/2022
 • પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન ફી ભરવાનો સમયગાળો : 11/10/2022 થી 10/11/2022
 • શાળા દ્વારા ભરાયેલ ફોર્મ તાલુકા પ્રાથમિક કચેરીમાં જમા કરાવવાની તારીખ : 14/11/2022
 • પરીક્ષા તારીખ : ડિસેમ્બર 2022/જાન્યુઆરી 2023 માસ (સંભવિત)

નોંધ : ફોર્મ ભરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત અવશ્ય વાંચો

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

NMMS પરીક્ષાનું પૂરું નામ શું છે?

નેશનલ મીન્સ-મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા 2022 છે.

NMMS પરીક્ષા કોના દ્વારા લેવામાં આવે છે?

NMMS પરીક્ષા રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા લેવામાં આવે છે.

NMMS પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

NMMS પરીક્ષાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તારીખ 05/11/2022 છે.

1 thought on “ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022”

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ