15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપડો દેશ આઝાદ થયો, 15 ઓગસ્ટ એટલે ભારતનો સ્વતંત્રતા દિવસ, આ વર્ષે આઝાદીના 75માં સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાન તારીખ 13 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ સુધી ઉજવવામાં આવશે. આ અભિયાનમાં તમામ લોકો ભાગ લ્યો તેવી વિનંતી છે. ચાલો આપડે પણ આપણા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર તિરંગા abdc અલ્ફાબેટ 2022 મુકીએ.

Tiranga Alphabet 2022 | તિરંગા abdc અલ્ફાબેટ 2022

તિરંગા સ્પેશિયલ વોટ્સએપ DP આલ્ફાબેટ | Tiranga Alphabet a to z | Tiranga Alphabet a to z New Style | A to Z Tiranga DP Name Image Photo | 3D A-Z Letters Tiranga DP Images | Har Ghar Tiranga A To Z New ABCD Image 2022 | Tiranga ABCD Latest WhatsApp DP Images 2022 | Tiranga ABCD Latest WhatsApp DP Images 2022 | Name in Tiranga Style

હર ઘર તિરંગા અભિયાન સર્ટિફિકેટ : ભારત દેશના આ વર્ષે 75માં સ્વતંત્ર દિવસના અવસર પર “આઝાદી નો અમૃત મહોત્સવ” ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ, આ અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા “Har Ghar Tiranga” અભિયાનની જાહેરાત કરી છે. દેશમાં 13 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ સુધી યોજાશે હર ઘર તિરંગા અભિયાન.