અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Indian Post GDS Recruitment: પોસ્ટ વિભાગમાં ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી, કુલ જગ્યા 12828

Indian Post GDS Recruitment: ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા કુલ 12828 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે જેમાંથી ગુજરાતમાં 110 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, ધોરણ 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તેમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

Indian Post GDS Recruitment 2023
Indian Post GDS Recruitment 2023 | ગુજરાત GDS ભરતી 2023 | ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

Indian Post GDS Recruitment 2023

પોસ્ટ ટાઈટલIndia Post Vacancy 2023
પોસ્ટ નામગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023
કુલ જગ્યા12828
ગુજરાત જગ્યા110
અરજી શરૂ તારીખ22-05-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ11-06-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://indiapostgdsonline.gov.in

12828 જગ્યા પર ડાક સેવકની બમ્પર ભરતી

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2023ની નોટિફિકેશન અને નોંધણીની તારીખો તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે જેમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે 12,828 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવશે જેમાં તમામ ભરતી વિગતો જેવી કે ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખો, ખાલી જગ્યાઓ, પાત્રતા માપદંડો અને અરજી ફી સામેલ છે. (Indian Post GDS Recruitment 2023)

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 / ગુજરાત GDS ભરતી 2023

પોસ્ટ વિભાગની ભરતી અથવા ગ્રામીણ ડાક સેવકની ભરતી માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમને આપીશું. પોસ્ટ વિભાગ, સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલય, ભારત સરકારે 22-05-2023 ના રોજ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં સ્થિત મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસો અને અન્ય પોસ્ટ ઓફિસોમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS) ની ભરતી માટે એક જાહેરાત બહાર પાડી છે, જેમાં ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 (મેટ્રિક અથવા હાઈસ્કૂલ અથવા માધ્યમિક અથવા માધ્યમિક) પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારો સત્તાવાર ભરતી પોર્ટલ, indiapostgdsonline.gov.in પર જઈને આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 11-06-2023 નક્કી કરવામાં આવી છે.

પોસ્ટ

બ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM)

Indian Post GDS Recruitment કેટેગરી મુજબ જગ્યાઓ

Indian Post GDS Recruitment 2023
Indian Post GDS Recruitment 2023

પગાર ધોરણ

પોસ્ટ નામપગાર
બ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)રૂ. 12,000/- થી 29,380/-
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM) / ડાક સેવકરૂ. 10,000/- થી 24,470/-

વય મર્યાદા

  • ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 40 વર્ષ.
  • અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.

અરજી ફી

મહિલા / SC / ST / PwD ઉમેદવારફી નથી
અન્ય ઉમેદવારોરૂ. 100/-

ગુજરાત પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 અરજી કરવા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

  • ફોટોગ્રાફની સ્કેન કોપી
  • સહીની સ્કેન કોપી

નોંધ : શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી ફી વગેરે બાબત માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચ્યા બાદ જ અરજી કરો.

Indian Post GDS Recruitment 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

Step-1 સત્તાવાર વેબસાઇટ https://indiapostgdsonline.gov.in/ પર જાઓ
Step-2 “ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો” પર ક્લિક કરો “ ગુજરાત 1700 પોસ્ટ્સ) ”, જાહેરાત પર ક્લિક કરો.
Step-3 સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
Step-4 ઉમેદવારોએ નોંધણી કરવી જોઈએ અને લોગિન દ્વારા અરજી કરવી જોઈએ.
Step-5 ઉમેદવારોએ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
Step-6 તમારો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.
Step-7 પછી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.
Step-8 પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ જુઓ ક્લિક કરો.
Step-9 ઉમેદવારોને સબમિટ કરતા પહેલા તેમના અરજી ફોર્મમાં ફેરફાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.
Step-10 તમારે અરજી ફોર્મ ફરી એકવાર તપાસવું જોઈએ કે માહિતી સાચી છે કે ખોટી.
Step-11 તે પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો, તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.
Step-12 પછી તમારી નોંધણી સ્લિપ જનરેટ કરો અને પ્રિન્ટ કરો.

Indian Post GDS Recruitment 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી મેરીટ મુજબ થશે.

Indian Post GDS Recruitment 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી શરૂ તારીખ : 22-05-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ : 11-06-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
કુલ જગ્યા નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

10 thoughts on “Indian Post GDS Recruitment: પોસ્ટ વિભાગમાં ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી, કુલ જગ્યા 12828”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ