ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

Gujarat High Court PEON Bharti 2023: ૧૪૯૯ જગ્યા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023

Gujarat High Court PEON Bharti 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4) (જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિતનો સમાવેશ થાય છે)ની 1499 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે.

Gujarat High Court PEON Bharti 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023
Gujarat High Court PEON Bharti 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023

Gujarat High Court PEON Bharti 2023

પોસ્ટ ટાઈટલGujarat High Court Bharti 2023 | Gujarat High Court Recruitment 2023
પોસ્ટ નામગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023
કુલ જગ્યા1499
સ્થળગુજરાત રાજ્ય
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://gujarathighcourt.nic.in
https://hc-ojas.gujarat.gov.in
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023 | HC PEON Bharti 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા કુલ 1499 HC OJAS PEON Bharti 2023 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Gujarat High Court Bharti 2023 | Gujarat High Court Recruitment 2023

જે મિત્રો Gujarat High Court PEON Bharti 2023 ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીની માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023

પોસ્ટ નામકુલ જગ્યા
પટાવાળા1499
Gujarat High Court PEON Bharti 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023
Gujarat High Court PEON Bharti 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત

સરકાર માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 (SSCE) કે તેને સમકક્ષ માન્ય પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સમય – સમય પર નિર્ધારિત થયેલ / કરવામાં આવી શકે, તે મુજબનું સબંધિત કાર્ય કૌશલ્ય હોવું જોઈએ. ઉમેદવારને ગુજરાત અને / અથવા હિન્દી ભાષાનું પુરતું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

વય મર્યાદા

ઉમેદવારની ઓછામાં ઓછી ઉંમર 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ ઉંમર 33 વર્ષ હોવી જોઈએ. નિયમો મુજબ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.

પગાર ધોરણ

ઉમેદવારોનો પગાર રૂ. 14,800-47,100/-

અરજી ફી

સામાન્ય વર્ગ માટે પગાર રૂપિયા 600/- + બેંક ચાર્જ અને અ.જા. / અ.જ.જા. / સા. અને શૈ.પ.વર્ગ / આ.ન. વર્ગ / ડિફ્રન્ટલી એબલ્ડ / માજી સૈનિક ઉમેદવારો માટે રૂપિયા 300/- + બેંક ચાર્જ

Gujarat High Court PEON Bharti 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ટૂંક સમયમાં અપડેટ કરવામાં આવશે.

Gujarat High Court PEON Bharti 2023 અરજી પ્રક્રિયા કઈ છે?

સત્તાવાર વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

Gujarat High Court PEON Bharti 2023 અરજી છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી શરૂ તારીખ : 08-05-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ : 29-05-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ફૂલ નોટીફીકેશનઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા પટાવાળા ની કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે?

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા પટાવાળા ની 1499 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

https://gujarathighcourt.nic.in

13 thoughts on “Gujarat High Court PEON Bharti 2023: ૧૪૯૯ જગ્યા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023”

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ