ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gsssb.gujarat.gov.in

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને સચિવાલયના વિભાગો માટેની ભરતી માટે બીજ્જા તબક્કાના અંતે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

જાહેરાત ક્રમાંક૧૫૦/૨૦૧૮૧૯
પોસ્ટ નામબિનસચિવાલય ક્લાર્ક, ઓફીસ આસિસ્ટંટ
કુલ જગ્યા૩૯૦૦+
લેખિત પરીક્ષા યોજાયેલ તારીખ24 એપ્રિલ 2022
કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા યોજાયેલ તારીખ19/07/2022 થી 23/07/2022
25/07/2022 થી 30/07/2022
પોસ્ટ પ્રકારડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન
સંસ્થાનું નામગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (gsssb)
સત્તાવાર વેબ સાઈટgsssb.gujarat.gov.in

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઈન

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ જાહેર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જા.ક્ર. ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ અન્વયે ગુજરાત સરકારના સચિવાલયના વિભાગો વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહેસુલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેકટર કચેરીઓ માટે “બિન સચિવાલય કારકુન” અને સચિવાલયના વિભાગો તેમજ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોજ માટે “ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ” વર્ગ 3 સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૨૪/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૨ થી ૨૩/૦૭/૨૦૨૨ અને તા. ૨૫/૦૭/૨૦૨૨થી તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ દરમિયાન યોજવામાં આવેલ હતી. આમ બંને તબક્કાની કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટ આધારે પસંદગી યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી પ્રસિદ્ધ કરવા આવી છે.

ઉમેદવારોને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અંગેની સૂચનાઓ માટે મંડળની વેબસાઈટ જોતા રહેવા સબંધિત ઉમેદવારોને આથી જણાવવામાં આવે છે.

PVC આધાર કાર્ડ મંગાવો ઘર બેઠા

ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ બિન સચિવાલય ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ ૨૦૨૨ જાહેર કર્યું છે આ લિસ્ટમાં કુલ ૫૮૫૫ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે. Bin Sachivalay DV list 2022 કોલ લેટરની તારીખ ટૂંક જ સમયમાં સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે જેથી ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ જોતા રહેવું.

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

  • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ gsssb.gujarat.gov.in પર જાઓ.
  • ત્યાંર બાદ “પરિણામ જાણો” ઓપ્શન પર જાઓ.
  • પરિણામોનું લિસ્ટ આવશે.
  • જાહેરાત ક્રમાંક ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ પસંદ કરો
  • GSSSB બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 pdf ખુલશે.
  • તમારું નામ સર્ચ કરો.
  • ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ pdf ડાઉનલોડ કરી લ્યો.

પાનકાર્ડ મેળવો ફક્ત 10 જ મિનિટમાં મોબાઈલથી

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022
બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022

બિનસચિવાલય ક્લાર્કની લેખિત પરીક્ષા ક્યારે યોજાઈ હતી?

24 એપ્રિલ 2022ના રોજ યોજાઈ હતી.

બિનસચિવાલય ક્લાર્કની કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા યોજાયેલ કઈ તારીખ યોજાઈ હતી?

19/07/2022 થી 23/07/2022 અને 25/07/2022 થી 30/07/2022 એમ બે ભાગમાં યોજવામાં આવી હતી.

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટમાં કેટલા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે?

કુલ 5855 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ