અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Bagayati Yojana 2023-24: બાગાયતી યોજના 2023, ઓનલાઈન અરજી કરો

Bagayati Yojana 2023 Gujarat, બાગાયતી યોજના 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતભાઈઓને ખેતીમાં ઉત્પાદન વધારવા અને આર્થિક મદ મળી રહે એ માટે સરકાર શ્રી દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં છે. હાલમાં Gujarat Bagayati Yojana 2023 અમલમાં છે. જેમાં કુલ ૧૦૧ જેવી વિવિધ સહાય માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ છે.

Bagayati Yojana 2023
 • કુલ 106 ઘટકોમાંથી હાલ 101 ઘટકો ઉપલબ્ધ છે.
 • 31-05-2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ikhedut.gujarat.gov.in મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Bagayati Yojana 2023 Gujarat

બાગાયતી યોજના માટે રાજ્યના ખેડૂતભાઈઓ i-KHEDUT Portal મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ikhedut portal પર વર્ષ 2023-24 માટે બાગાયતી યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના શરૂ છે. કુલ 101 જેટલા વિવિધ ઘટકો માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ છે. ચાલો તો આપડે ગુજરાત બાગાયતી યોજના 2023 વિશે માહિતી મેળવીએ.

બાગાયતી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોના કલ્યાણ અને વિકાસ માટે 101 થી વધુ યોજના ઓનલાઈન મૂકવામાં આવેલ છે. વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તારીખ 31 મે સુધીમાં લાભ લેવા ખેડૂતોને અનુરોધ સરકારશ્રીએ કર્યો છે.

બાગાયતી યોજના 2023 ગુજરાત ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ

 • જાતિનો દાખલો (સક્ષમ અધિકારી દ્વારા) (ફક્ત અનુસુચિત જાતિ / અનુસુચિત જનજાતિ માટે) (લાગુ પડતું હોય તો)
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું દિવ્યાંગ અંગેનું પ્રમાણપત્ર (ફક્ત દિવ્યાંગો માટે) (લાગુ પડતું હોય તો)
 • જમીનની વિગત ૭/૧૨ તથા ૮-અ ની નકલ
 • આધારકાર્ડ ની નકલ
 • બેન્ક પાસબુકની નકલ અને રદ કરેલ ચેક
 • વન અધિકાર પત્ર ધરાવતા હોય તો તેની નકલ (લાગુ પડતું હોય તો)

101 ઘટક માટે ફોર્મ શરૂ

ખેડૂતભાઈને બાગાયતી યોજના માટે 101 ઘટકો માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના શરૂ છે. અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો, અન્ય સુગંધિત પાકો, અનાનસ (ટીસ્યુ), અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ, ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ, ઇવેપોરેટીવ/ લો એનર્જી કુલ ચેમ્બર (ક્ષમતા ૮ મે.ટન), ઉત્પાદન એકમ, ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય, ઔષધિય સુંગધિત પાકોના માટે નવા ડીસ્ટીલેશન યુનિટ, કંદ ફૂલો વગેરે ઘટકો.

Gujarat Bagayati Yojana 2023 ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

બાગાયતી યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે ખેડૂતો i-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ખેડૂતોએ પોતાના ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ખેડૂતો જાતે પણ ઘરે બેઠા Online Form ભરી શકે છે.

 • પ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં આઈ ખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ @ ikhedut.gujarat.gov.in ખોલવી.
 • આઈ Khedut Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ નંબર-3 પર આવેલી “બાગાયતી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • 101 ઘટકનું લિસ્ટ આવશે સામે બાજુ અરજી કરો પર ક્લિક કરો.
 • જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
Bagayati Yojana 2023અરજી કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Bagayati Yojana 2023 Gujarat કેટલા ઘટકો માટે યોજના શરૂ છે?

હાલમાં બાગાયત યોજના માટે 101 ઘટકો માટે અરજી ઓનલાઈન શરૂ છે.

બાગાયતી યોજના ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 31-05-2023

બાગાયતી યોજના માટે અરજી ક્યાં કરશો?

ikhedut portal પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ