અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023: 4 પાસ, 8 પાસ અને અન્ય લાયકાત

Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં 15મા નાણાપંચ હેઠળ અર્બન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર ખાતે 11 માસના કરાર આધારીત તેમજ આઉટ સોર્સિંગ દ્વારા સિક્યોરીટી ગાર્ડ, ક્લીનીંગ સ્ટાફ, મેડીકલ ઓફિસર અને એમ.પી.એચ. ડબલ્યુ-Male જગ્યાઓ ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023

જાહેરાત ક્રમાંક1164/2022-23
પોસ્ટ ટાઈટલVadodara Municipal Corporation Bharti 2023
પોસ્ટ નામVMC ભરતી 2023
સિક્યોરીટી ગાર્ડ, સ્ટાફ નર્સ, ક્લીનીંગ સ્ટાફ અને અન્ય
કુલ જગ્યા370
સંસ્થાવડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
છેલ્લી તારીખ03-04-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટvmc.gov.in
અરજી પ્રકારઓનલાઈન
Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023
Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023

VMC ભરતી 2023 / VMC Bharti 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 હેઠળ કુલ 370 સિક્યોરીટી ગાર્ડ, ક્લીનીંગ સ્ટાફ, મેડીકલ ઓફિસર અને એમ.પી.એચ. ડબલ્યુ-Male જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023ની રાહ જોઈ રહ્યા તમામ લોકો માટે આ સારો મોકો છે. ભરતીની માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે મુજબ છે.

Vadodara Municipal Corporation Recruitment 2023 – 370 જગ્યાઓ

જગ્યાનું નામજગ્યા
મેડીકલ ઓફિસર (કરાર આધારિત)74
સ્ટાફ નર્સ (કરાર આધારિત)74
એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ-Male (કરાર આધારિત)74
સિક્યોરીટી ગાર્ડ (Out Sourcing)74
ક્લીનીંગ સ્ટાફ (Out Sourcing)74

4 પાસ, 8 પાસ અને અન્ય લાયકાત જરૂરી

જગ્યાનું નામશૈક્ષણિક લાયકાત
મેડીકલ ઓફિસર (કરાર આધારિત)એમ.બી.બી.એસ. ગુજરાત મેડીકલ કાઉન્સીલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોવુ જરૂરી છે.
સ્ટાફ નર્સ (કરાર આધારિત)ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સંસ્થામાંથી BSC (Nursing)નો કોર્સ અથવા ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સંસ્થામાંથી જનરલ નર્સિંગ ડિપ્લોમા અને મિડવાઈફરીનો કોર્સ. ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સીલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોવું જરૂરી છે. બેઝીક કોમ્પ્યુટરનો સર્ટીફીકેટકોર્સ કરેલ હોવો જરૂરી છે.
એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ-Male (કરાર આધારિત)12 પાસ અને સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી એમ.પી.એચ.ડબલ્યુનો 1 વર્ષિય તાલીમ કોર્ષ અથવા 12 પાસ અને માન્ય સંસ્થામાંથી સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરનો કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ. બેઝીક કોમ્પ્યુટરનો સર્ટીફીકેટ કોર્સ કરેલ હોવો જરૂરી છે.
સિક્યોરીટી ગાર્ડ (Out Sourcing)ધોરણ 8 પાસ તેમજ ગુજરાતી ભાષાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.
આર્મીના એક્સ સર્વિસમેનને પસંદગીમાં પ્રાધાન્ય
ક્લીનીંગ સ્ટાફ (Out Sourcing)ધોરણ 4 પાસ, સફાઈની કામગીરી કરી શકે તેવા હોવા જોઈએ.

રૂપિયા 10,000/- થી પગાર શરૂ થશે

જગ્યાનું નામફિક્સ પગાર (પ્રતિ માસ)
મેડીકલ ઓફિસર (કરાર આધારિત)રૂ. 70,000/-
સ્ટાફ નર્સ (કરાર આધારિત)રૂ. 13,000/-
એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ-Male (કરાર આધારિત)રૂ. 13,000/-
સિક્યોરીટી ગાર્ડ (Out Sourcing)રૂ. 10,000/-
ક્લીનીંગ સ્ટાફ (Out Sourcing)રૂ. 10,000/-

ઓનલાઈન જ અરજી કરવાની રહેશે

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તારીખ : 24-03-2023 થી તારીખ 03-04-2023 દરમ્યાન www.vmc.gov.in વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી માહિતી તેમજ સૂચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાંચી લેવાની રહેશે.

ઉંમર સુધીની વય મર્યાદા માન્ય

મેડીકલ ઓફિસર માટે 62 વર્ષથી વધુ તેમજ નિવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહી અને અન્ય જગ્યાઓ માટે 45 વર્ષથી વધુ નહી તેમજ નિવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહી. અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખને ધ્યાને લઈને ઉંમર ગણવામાં આવશે.

અન્ય તમામ સૂચનાઓ માટે જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અવશ્ય વાંચો અને ત્યાર બાદ જ અરજી કરો.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023

8 thoughts on “Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023: 4 પાસ, 8 પાસ અને અન્ય લાયકાત”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ