Indian Army Bharti 2023: અગ્નિવીર ભરતી 2023, અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

Indian Army Bharti 2023

Indian Army Bharti 2023: ભારતીય આર્મી દ્વારા ARO અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2023ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. અગ્નિવીર ભરતી 2023 ગુજરાત માટે રજીસ્ટ્રેશન 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 20 માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન કરવાનું રહેશે. અગ્નિવીર અમદાવાદ ભરતી 2023 અને અગ્નિવીર જામનગર ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન પરીક્ષાની તારીખ 17 એપ્રિલ 2023ના રોજ … Read more