અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ તા. 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022

પોસ્ટ ટાઈટલધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022
પોસ્ટ નામધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2022 જાહેર
બોર્ડ નામGSEB
ઓફિશિયલ વેબ સાઈટwww.gseb.org
રીઝલ્ટ પ્રકારઓનલાઈન

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2022 જાહેર

જુલાઈ 2022માં યોજાયેલ માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રિજલ્ટ 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે જાહેર થશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જોવો

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ જાહેર / ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ જાહેર

જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું રીઝલ્ટ જોવા માંગે છે તેઓ ઓફિશિયલ સાઈટમાં જઈને તેનો સીટ નંબરનો નાખીને જોઈ શકશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા 2022 રીઝલ્ટ કઈ રીતે જોવું?

  • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જાઓ -> www.gseb.org
  • ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
  • સીરીજ સિલેક્ટ કરો.
  • તમારો બેઠક ક્રમાંક નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો
  • તમારું રીઝલ્ટ દેખાડશે.
GSEB પરીક્ષા રીઝલ્ટ જોવાઅહીં ક્લિક કરો
SSC રીઝલ્ટ 2022 પરિપત્રઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 કઈ તારીખે જાહેર થશે?

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે જાહેર થશે

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટની સત્તાવાર વેબ સાઈટ કઈ છે?

સત્તાવાર વેબ સાઈટ www.gseb.org છે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા ક્યારે લેવાય હતી?

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા જુલાઈ 2022 મહિનામાં લેવાય હતી.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022
ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ