અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Free Sewing Machine 2023 | મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023: સંપૂર્ણ માહિતી વાંચો

Free Sewing Machine 2023, મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023: મહિલાઓ પોતાનો સ્વ રોજગાર કરી આત્મનિર્ભર બને તે માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામા આવે છે. જેમાં મફત સિલાઇ મશીન યોજના મુખ્ય છે. મહિલાઓ શીવણ નો કોર્સ કરી ઘરેબેઠા જ સ્વરોજગારી મેળવી શકે તે માટે સરકારશ્રી દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત મહિલાઓને સિલાઇ મશીન ખરીદવા માટે સહાય આપવામા આવે છે. માનવ કલ્યાણ યોજના/ માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાય છે.

મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023

Free Sewing Machine 2023

માનવ કલ્યાણ યોજના / માનવ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત વિવિધ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે જે અંતર્ગત દરજીકામ સહાય અંતર્ગત આ યોજનાનો લાભ લઇ શકાય છે. કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ અંતર્ગત આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકાય છે.

મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023

ગુજરાત માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 અંતર્ગત દરજીકામ, ભરતકામ, કુંભારીકામ જેવા 27 ટ્રેડમાં નાના પ્રકારના વેપાર / ધંધા કરવા સમાજના નબળા વર્ગોના લોકો કે જેની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ. 1,20,000/- અને (Gujarat Manav Kalyan Yojana 2023) શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. 1,50,000 સુધીની હોય તેવા લોકોને આર્થિક આવકમાં વધારો કરવા માટે વ્યવસાય માટે જરૂરી સાધન / ઓજાર સહાય તારીખ 11-09-2018ના ઠરાવોને સાથે સામેલ ટુલકીટની યાદી મુજબની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે.

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી

માનવ કલ્યાણ યોજનાના લાભ માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી આ મુજબ છે. આધારકાર્ડ, રેશનકાર્ડ, રહેઠાણનો પુરાવો, અરજદારનો જાતિનો દાખલો, વાર્ષિક આવકનો દાખલો, અભ્યાસના પુરાવા, વ્યાવસાયલક્ષી તાલીમ લીધી હોવાના પુરાવા, બાંહેધરીપત્રક (નોટરાઈઝ સોગંદનામું), એકરારનામું, વગેરે.

મફત સિલાઈ મશીન યોજના અરજી કરવાની રીત

માનવ ક્લ્યાણ યોજના અંતર્ગત વિવિધ વ્યવસાયો માટે સાધન સહાય આપવા માટે તા. 1 એપ્રીલ 2023 થી ઓનલાઇન અરજી શરૂ થશે. તે માટે નીચે મુજબ પ્રોસેસ કરો.

Step 1 : સૌપ્રથમ તમારે સતાવાર વેબસાઈટ https://e-kutir.gujarat.gov.in/ પર જવાનું રહેશે.
Step 2 : ત્યાર બાદ તમારે તે પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. For New Individual Registration પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તેમાં બધી વિગતો ભરવાની રહેશે.
Step 3 : રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ તમારા ઇમેઇલ આઇડી પર id password આવી જશે અને પછી લોગીન કરવાનું રહેશે.
Step 4 : લોગીન થયા બાદ તમારે બધી વિગતો ભરવાની રહેશે.
Step 5 : બધી વિગતો ભર્યા બાદ તમારે ફોર્મ Submit કરવાનું રહેશે અને ત્યાર બાદ એપ્લિકેશન પ્રિન્ટ કરવાની રહેશે.

નોંધ: આ માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમ દ્વારા મળેલ છે તેથી ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા યોજના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે ઓફીશીયલ વેબ સાઈટ પર જઈને સંપૂર્ણ માહિતીની ખરાઈ કરી લેવી

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માનવ કલ્યાણ યોજના ફોર્મ (ઓફલાઈન)અહીં ક્લિક કરો
માનવ કલ્યાણ યોજના ફોર્મ (ઓનલાઈન)અહીં ક્લિક કરો
અરજદારનું એકરારનામું ફોર્મઅહીં ક્લિક કરો
ટુલકીટ્સ મુજબ સહાયઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

મફત સિલાઈ મશીન કઇ યોજનાઓ અંતર્ગત આપવામા આવે છે ?

માનવ ગરીમા યોજના અને માનવ કલ્યાણ યોજના

મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023માં કેટલી સહાય મળવાપાત્ર છે.

અંદાજીત 21,500ની સહાય મળવાપાત્ર છે

મફત સિલાઈ મશીન યોજના કોણ અરજી કરી શકે છે ?

તમે ગુજરાતના રહેવાસી હોવ, 16 થી 60 વર્ષની વચ્ચે હોવ અને ગરીબી રેખા નીચે (BPL) કાર્ડ ધરાવતું હોવ. તમારી માસિક આવક 1,50,000 રૂપિયાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ