અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022 : વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ખાતે ફીટર, મશીનીષ્ટ, ઈલેક્ટ્રીશીયન, વાયરમેન, ઈન્સ્ટ્રૂમેન્ટ મીકેનીક, ટર્નર, પાસા, ઇલેક્ટ્રોનીક, પ્લમ્બર, વેલ્ડર, લાઈનમેનની 310 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા 2 જ મિનિટમાં વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઇટલ વણાકબોરી થર્મલ પાવર … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ