અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022 : વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ખાતે ફીટર, મશીનીષ્ટ, ઈલેક્ટ્રીશીયન, વાયરમેન, ઈન્સ્ટ્રૂમેન્ટ મીકેનીક, ટર્નર, પાસા, ઇલેક્ટ્રોનીક, પ્લમ્બર, વેલ્ડર, લાઈનમેનની 310 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા 2 જ મિનિટમાં વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઇટલ વણાકબોરી થર્મલ પાવર … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ