ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

MDM અરવલ્લી ભરતી 2022

MDM અરવલ્લી ભરતી 2022

MDM અરવલ્લી ભરતી 2022 : અરવલ્લી જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર અને તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની કુલ 06 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. MDM અરવલ્લી ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM અરવલ્લી ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો … Read more

MDM દાહોદ ભરતી 2022

MDM દાહોદ ભરતી 2022

MDM દાહોદ ભરતી 2022 : દાહોદ જીલ્લામાં મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર અને તાલુકા કક્ષાએ એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની કુલ 08 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. MDM દાહોદ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM દાહોદ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો … Read more

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ