ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023: જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07-05-2023ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજાનાર છે. ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના બોર્ડ દ્વારા તેની ઓફિસિયલ વેબ સાઈટ પર તારીખ 17-04-2023ના રોજ મુકવામાં આવી છે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 ઉપરોક્ત જાહેરાત અન્વયે (તલાટી મંત્રી પરીક્ષા) નોંધાયેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા વધારે હોઈ તેમજ સામાન્ય … Read more

Talati Exam Date: તલાટી પરીક્ષા તારીખ જાહેર, 7 મે એ લેવાશે

Talati Exam 2023 | તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023

Talati Exam, તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ ભરતી તલાટી મંત્રી પરીક્ષા માટે બ્રેકીંગ ન્યુઝ. તલાટી પરીક્ષા પાછી ઠેલાઈ, 30 એપ્રિલ તારીખે લેવાનારી તલાટીની પરીક્ષા 7મી મે એ લેવાશે, ઋષિકેશ પટેલની જાહેરાત. તલાટી મંત્રીની પરીક્ષાની તારીખ 7 મેના રોજ લેવાશે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ