અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

MDM અરવલ્લી ભરતી 2022

MDM અરવલ્લી ભરતી 2022

MDM અરવલ્લી ભરતી 2022 : અરવલ્લી જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર અને તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની કુલ 06 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. MDM અરવલ્લી ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM અરવલ્લી ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ