અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

MDM પંચમહાલ ભરતી 2022

MDM પંચમહાલ ભરતી 2022

MDM પંચમહાલ ભરતી 2022 : પંચમહાલ જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત ડિસ્ટ્રીકટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર અને તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા એમડીએમ સુપરવાઈઝરની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચો અને અરજી કરો. આ પણ જુઓ : સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 MDM પંચમહાલ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ