અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ ભરતી 2022

ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ ભરતી 2022

ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ ભરતી 2022 : ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી, જૂનાગઢ ખાતે અર્બન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટરો ખાતે સ્ટાફ નર્સ, લેબ ટેકનિશિયન વગેરે જગ્યાઓ માટે 11 માસના કરાર ધોરણે હાલ ખાલી તથા ખાલી થનાર જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ