અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

PAN Aadhaar Link Status: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક સ્ટેટ્સ ચેક કરો

PAN Aadhaar Link Status

PAN Aadhaar Link Status: સરકારે ઇન્કમટેક્ષ રીટર્ન ફાઈલ કરવા સહીતની કેટલીક સુવિધાઓનો લાભ માટે પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડ લીંક કરવું ફરજીયાત બનાવ્યું છે. જે માટેની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2023 છે. તમે તમારા મોબાઈલ વડે જ પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લીંક સ્ટેટ્સ ઓનલાઈન ચેક કરી શકશો. PAN Aadhaar Link Status પોસ્ટ નામ PAN Aadhaar Link Status ડીપાર્ટમેન્ટ ઇન્કમટેકસ … Read more

AMC ભરતી 2023: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

AMC ભરતી 2023

AMC ભરતી 2023: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (Ahmedabad Municipal Corporation) દ્વારા સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, સહાયક સબ ઇન્સ્પેકટર, સહાયક ટેકનીકલ સુપરવાઈઝરની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. AMC ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 (AMC ભરતી 2023) પોસ્ટ નામ સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝરસહાયક સબ ઇન્સ્પેકટરસહાયક … Read more

NHM મોરબી ભરતી 2023: સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય જગ્યાઓ અંતે ભરતી

NHM મોરબી ભરતી 2023

NHM મોરબી ભરતી 2023: નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત મોરબી જીલ્લામાં સ્ટાફ નર્સ, લેબોરેટરી ટેકનીશીયન અને અન્ય કર્મચારીઓની જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર જગ્યાઓ માટે તેની પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા સદરહુ જાહેરાત આપવામાં આવે છે. NHM મોરબી ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ NHM મોરબી ભરતી 2023 (NHM મોરબી) પોસ્ટ નામ સ્ટાફ નર્સ, લેબ ટેકનીશીયન અને … Read more

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત (વર્ષ 2023/24) માટે બરવાળા નગરપાલિકા, જી બોટાદમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ, સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર અને સર્વેયર એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ બરવાળા નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ કુલ જગ્યા 10 સંસ્થા … Read more

GSEB Service: ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો ઘરે બેઠા, અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

GSEB Service, ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો ઘરે બેઠા

GSEB Service, ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો ઘરે બેઠા : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની જાહેર પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ના પ્રમાણપત્રો ઓનાલાઈન મુકવામાં આવ્યા છે. ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો (GSEB Service) પોસ્ટ ટાઈટલ ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ … Read more

TET Exam Date 2023: ટેટ 1-2 પરીક્ષા એપ્રિલ મહિનામાં લેવાશે.

TET Exam Date 2023

TET Exam Date 2023: શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી TET 1 પરીક્ષા તારીખ 2023 (TET 1 Exam Date 2023) અને TET 2 પરીક્ષા તારીખ 2023 (TET 2 Exam Date 2023)ની પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. ડૉ. કુબેર ડીંડોર દ્વારા ટ્વીટ કરી આ જાણકારી આપેલ છે. TET Exam Date 2023 પોસ્ટ … Read more

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: 9212 જગ્યાઓ માટે ભરતી

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ રીઝર્વ પોલીસ ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ અને ટ્રેડમેન)ની કુલ 9000થી વધુ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 25-04-2023 સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે. CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ & ટ્રેડમેન) કુલ જગ્યા 9212 સંસ્થા સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ … Read more

Indian Army Bharti 2023: અગ્નિવીર ભરતી 2023, અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

Indian Army Bharti 2023

Indian Army Bharti 2023: ભારતીય આર્મી દ્વારા ARO અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2023ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. અગ્નિવીર ભરતી 2023 ગુજરાત માટે રજીસ્ટ્રેશન 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 20 માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન કરવાનું રહેશે. અગ્નિવીર અમદાવાદ ભરતી 2023 અને અગ્નિવીર જામનગર ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન પરીક્ષાની તારીખ 17 એપ્રિલ 2023ના રોજ … Read more

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 નેશનલ એપ્રેન્ટીસ પ્રમોશન સ્કીમ / મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા દ્વારા ધોરણ 10 પાસ માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની 65 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ડોમેસ્ટિક … Read more

PAN Aadhaar Link: પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક કરો

PAN Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link: પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક કરો પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક કરો : સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર ટેક્સ (સીબીડીટી)એ તાજેતરમાં સોશિયલ મિડિયા પર માહિતી આપી હતી કે, કોઈ વ્યક્તિનું પાનકાર્ડ લેટ પેનલ્ટી સાથે 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં અપડેટ કરવામાં નહી આવે તો તે પાનકાર્ડને કેન્સલ કરી દેવામાં આવશે. PAN Aadhaar Link (પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ